Dif tager ansvar

Idrættens klimaaftryk

For første gang nogensinde er dansk foreningsidræts klimaaftryk blevet undersøgt. På baggrund af denne historiske kortlægning har DIF udviklet konkrete guidelines til, hvordan danske idrætsforeninger kan blive mere grønne.
For første gang nogensinde er dansk foreningsidræts klimaaftryk blevet undersøgt. På baggrund af denne historiske kortlægning har DIF udviklet konkrete guidelines til, hvordan danske idrætsforeninger kan blive mere grønne.

Idrættens Klimaaftryk - rapporten

Download PDF

Energioptimering af foreningsfaciliteter, mere samkørsel til kampe og stævner, øget fokus på mad med lavt klimaaftryk og indkøb af bæredygtige materialer.

Sådan lyder et udsnit af de anbefalinger, som DIF er klar med på baggrund af en spritny og historisk kortlægning af dansk foreningsidræts klimaaftryk.

DIF har selv taget initiativ til undersøgelsen, som er foretaget af virksomheden Naboskab, og resultaterne er samlet i rapporten ’Idrættens Klimaaftryk’, der giver et hidtil uset indblik i, hvor meget og hvordan en række danske idrætsforeninger påvirker klimaet ud fra de fire nedenstående parametre.

Gladsaxe Svøm, Køge Bugt Gymnastikforening, Roskilde Sejlklub og Nørre Aaby Idrætsklub udgør undersøgelsens fire cases, der på hver sin måde repræsenterer landets godt 11000 idrætsforeninger, hvor godt halvdelen har til huse i kommunale faciliteter.

Netop faciliteter er et springende punkt i klimaregnskabet, da det udgør den klart største procentdel af klimaaftrykket i de undersøgte foreninger.

”Idrætsfaciliteter er den største faktor, men det er også den sværeste at rykke for den enkelte forening. På den måde er foreningerne dybt afhængige af kommunerne, som har et stort ansvar for at energioptimere mest muligt, men foreningerne kan også selv bidrage ved at understøtte bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter,” siger DIF-konsulent Lasse Lyck, som har faciliteret undersøgelsen

På baggrund af undersøgelsen er DIF i gang med at udarbejde et digitalt univers med inspiration til bæredygtig adfærdsregulering målrettet foreninger og forbund. Derudover vil DIF arbejde politisk for bedre vilkår angår energirenoveringspuljer, opsætning af solceller, kollektiv trafik, affaldshåndtering mm.

Indtil da har DIF udviklet en håndfuld konkrete anbefalinger til, hvordan man som idrætsforening kan agere mere klimavenligt.

DIFs fem gode råd

De fysiske rammer

Undersøg muligheder for energirenovering og søg kommunale energirenoveringspuljer. Foreninger, der benytter kommunale lokaler, kan blandt andet bidrage til den grønne omstilling ved at afmelde uudnyttede tider og gøre kommuner opmærksomme på potentialer for energirenovering. 

Transport

Understøt samkørsel og undersøg hvor kollektiv trafik er en relevant mulighed til og fra kampe og stævner.

Mad

Overvej at tilbyde mere mad med lavt klimaaftryk i hverdagen og til stævner. Bekæmp madspild ved for eksempel kun at købe nødvendige madvarer og tilbyde medlemmer at tage overskydende mad med hjem. 

Tøj

Spørg til mulighederne for at købe tøj af genbrugspolyester og overvej mulighederne for at genbruge spillerdragter.

Sæt bæredygtighed på dagsordenen

Drøft i bestyrelsen hvordan I kan bidrage til den grønne omstilling lokalt. Inviter en interesseret forælder, træner eller et medlem til at foreslå muligheder, og skab rammer for at personen kan sætte aktiviteter i gang.  

”I vores politiske program for 2021-2024 er klima og miljø rykket helt frem på dagsordenen. Vi vil tage mere ansvar i kampen for klimaet, hvilket denne første undersøgelse er et udtryk for. Resultaterne gør, at vi nu kan arbejde konkret og målrettet for en grønnere dansk idræt, så på den måde er rapporten en milepæl” Formand i DIF, Hans Natorp

Seneste nyt