Hvilken retning skal vi sætte for dansk idræt frem mod 2024?

Politisk program 2021-2024

Vores politiske program er det strategiske og holdningsmæssige grundlag for DIF og alle 62 specialforbund. Programmet fastlægger DIF’s holdninger til idrætten i samfundet, sætter retningen for vores interne prioriteringer og danner rammen for strategiaftalerne med specialforbundene.
Vores politiske program er det strategiske og holdningsmæssige grundlag for DIF og alle 62 specialforbund. Programmet fastlægger DIF’s holdninger til idrætten i samfundet, sætter retningen for vores interne prioriteringer og danner rammen for strategiaftalerne med specialforbundene.

I tæt samarbejde med DGI har vi i DIF en vision - Bevæg dig for livet - om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Foruden det fælles arbejde har vi også selv en vision, som det politiske program har til formål at arbejde henimod:

"Idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet – i fællesskaber på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark." - DIF’s formand, Hans Natorp.

3 indsatsområder og 12 målsætninger

Det politiske program er bygget op om tre indsatsområder og tolv målsætninger:

1. Sammen om idræt og bevægelse

 • Vi vil styrke eksisterende foreninger
 • Vi vil lære af og udvikle nye typer af idrætsfællesskaber
 • Vi vil gøre DIF-idrætten til det bedste sted at være frivillig
 • Vi vil udvikle en attraktiv og let tilgængelig motionsidræt i Danmark
 • Vi vil skabe aktive og sammenhængende byer

2. Fremtidens idræt for børn og unge

 • Vi vil sikre trygge og udviklende miljøer i idrætsforeningerne
 • Vi vil udvikle fremtidens idrætstilbud til og sammen med unge
 • Vi vil øge andelen af grundskoler og daginstitutioner, der implementerer idræt og bevægelse i hverdagen
 • Vi vil sikre sunde og ambitiøse talentmiljøer

3. Idrætten tager ansvar

 • Vi vil udbygge og forankre initiativer for idrættens sociale rolle i samfundet
 • Vi vil reducere vores klima og miljøaftryk
 • Vi vil bidrage til mere bæredygtige idrætsevents

DIF's Politiske program for 2021-2024

Download PDF

3 værktøjer skal styrkes

Hvis vi som organisation skal kunne realisere de mange målsætninger, mener vi, at vi er nødt til at styrke særligt tre værktøjer:

 1. Digital udvikling
 2. samarbejde internt i idrætten
 3. kommercielle partnerskaber

Hent DIF’s politiske program 2021-2024 her og læs mere om visionen, indsatsområderne, de tre værktøjer og hvordan DIF og forbundene vil arbejde med det. Du kan læse mere om forbundenes specifikke strategispor på deres respektive sider her. 

Hvis du interesserer dig for DIF’s politiske program 2021-2024, så vil du måske også finde dette relevant:

 

DIF's Digitale strategi

Download PDF

Kontakt