Nyt foreningssamarbejde i Storkøbenhavn: Foreninger på tværs af kommunegrænser skal løfte børne- og ungeidrætten

Foreningerne er helt klar til at trække i arbejdstøjet for at få flere børn og unge.
DIF er i gang med at finde spydspidsforeninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen i klynger, og i Storkøbenhavn skal Hareskov IF Fodbold, GIF Gymnastik Gladsaxe og Herlev/Hjorten Squash samarbejde om at udvikle deres børne- og ungemiljøer.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Jonas Hjortdal
2. jul 2024
DIF er i gang med at finde spydspidsforeninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen i klynger, og i Storkøbenhavn skal Hareskov IF Fodbold, GIF Gymnastik Gladsaxe og Herlev/Hjorten Squash samarbejde om at udvikle deres børne- og ungemiljøer.

Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark.

For at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og er nu i gang med at ansætte en række børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Storkøbenhavn, hvor Hareskov IF Fodbold, GIF Gymnastik Gladsaxe og Herlev/Hjorten Squash er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet.

"Vi har altid været en stor forening på børne- og ungesiden, fordi vi har været gode til at lave aktiviteter, hvor man ikke skal vente med at starte, til man kan holde en ketsjer. Derudover har vi været gode til at lave aktiviteter for hele familien, for eksempel lørdag formiddag. Men vi håber, at vi med den ekstra resurse blandt andet kan få plads til endnu flere glade børn i hallen,” siger Tanya Stenz, der er formand i Herlev/Hjorten Squash.

Fortsat uforløst potentiale
Hos DIF er der store forventninger til det kommende udviklingsarbejde i foreningerne.

”Alle tre foreninger er udviklingsorienterede og er klar på at sætte nye initiativer i søen. De har hver især nogle interessante børne- og ungemiljøer, som de vil kunne videreudvikle på, og det skaber nogle gode forudsætninger for den kommende børne- og ungeansvarlige. Selvom foreninger arbejder med forskellige idrætter tror vi på, at de vil kunne lære af og inspirere hinanden på baggrund af det udviklingsarbejde, som sættes i gang.”  siger Martin Bro, der er faglig leder for de børne- og ungeansvarlige.

For Herlev/Hjorten Squash spiller netop samarbejde en stor rolle de kommende år:

"Corona var hård ved squashsporten, og vi har stadigvæk noget arbejde at lave. Vi ser den ekstra resurse som en stor mulighed for at rekruttere gennem blandt andet samarbejder med skoler og dagtilbud, flere camps og sociale aktiviteter og andre tiltag, som kræver nogle resurser på tidspunkter, der ofte er svære for frivillige,” siger Tanya Stenz.

Fakta om spydspidsarbejdet:

 • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer
 • Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen
 • Aktuelt er der 7 klynger i gang i Region Midtjylland og 5 i Region Sjælland, mens der i løbet af 2024 vil blive lavet klynger i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden.
 • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling
 • I denne klynge er det Hareskov IF Fodbold, GIF Gymnastik Gladsaxe og Herlev/Hjorten Squash som skal samarbejde om en børne- og ungeansvarlig.

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. 
 • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.  
 • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge