Historisk mange børn: Idrætsforeningerne har fået 25.000 flere af de mindste medlemmer siden 2018

Brydeklubben Thrott
Nye idrætstilbud og bedre samspil med dagtilbud har givet medlemsboom blandt de helt små børn. DIF arbejder med støtte fra A.P. Møller Fonden på at skabe ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ med trygge og stærke træningsmiljøer for at lokke flere børn til og få flere til at fortsætte i foreningslivet gennem ungdomsårene.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Jonas Hjortdal
16. nov 2023
Nye idrætstilbud og bedre samspil med dagtilbud har givet medlemsboom blandt de helt små børn. DIF arbejder med støtte fra A.P. Møller Fonden på at skabe ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ med trygge og stærke træningsmiljøer for at lokke flere børn til og få flere til at fortsætte i foreningslivet gennem ungdomsårene.

Det myldrer med helt små børn ude i landets idrætsforeninger. I perioden fra 2018-22 er antallet af børnemedlemmer på 0-6 år i idrætsforeningerne under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI gået fra 188.462 til 214.024.

Det skyldes ifølge DIF et målrettet arbejde med at gøre idrætten mere attraktiv for de mindste.

”Vi er virkelig glade for, at det er lykkes at få så godt fat i de helt små. Det skyldes i høj grad, at vores idrætter skaber skræddersyede tilbud, der er nemme at gå til. Nanobasket, Trille & Trolle i håndbold og Ramasjang Volley er eksempler på, hvordan man har skabt nye udgaver af boldspil med fokus på legen, hvor de helt små kan være med,” siger Karin Ingemann, der er udviklingschef i DIF.

Leg over resultater

Børne- og ungeidrætten har fået et stort løft i DIF gennem udviklingsprojektet Fremtidens Idræt for Børn og Unge, der er støttet af A.P. Møller Fonden. Her skal man blandt andet udvikle børneidrætten gennem udvalgte lokale foreninger i hele landet.

Én af foreningerne er Brydeklubben Thrott i Aarhus, der på få år er gået fra 8 til 39 medlemmer på deres tumlingehold:

”Vi har nogle engagerede unge instruktører, der aldrig selv har gået til brydning, men som til gengæld er rigtig gode til børn. Vi arbejder med ultrasimple regler og en meget pædagogisk tilgang. Samtidig har vi skabt en forståelse hos forældre af, at man er til stede og hjælper ved træningen,” siger Esben Fonnesbek, der er næstformand i klubben.

Fokus på sociale miljøer
Netop fokus på at skabe involverende og inkluderende foreningsmiljøer med det sociale og legen i centrum er opskriften på succes med de mindste. Næste skridt bliver at give børnene lyst til at fortsætte i overgangen til de lidt større årgange.

”Det sociale er helt centralt på tværs af aldersgrupper. Derfor skal vi have fokus på de gode miljøer i overgangen fra tumlinge til børnemedlemmer og igen i ungdomsårene, hvor der kommer konkurrence fra efterskoler, skærme, gymnasieliv og fester. Derfor kommer vi til at fokusere på de stærke fællesskaber og på at udvikle trænerrollen gennem et trænerløfte til alle med ansvar for børn og unge,” siger Karin Ingemann.

DIF har i ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ en målsætning om at tiltrække 100.000 flere børnemedlemmer inden 2033.

De største højdespringere:

  • Gymnastik (+12.131)
  • Fodbold (+8.727)
  • Håndbold (+2979)
  • Dans (+672)

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
  • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
  • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
  • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. 
  • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.  
  • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge