FIBU - Fremtidens idræt for børn og unge

”Sæsonidrætterne” golf og badminton i samarbejde: Viborg-foreninger skal bidrage til at løfte børne- og ungeidrætten i Danmark

Danmarks Idrætsforbund har fundet de første foreninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Viborg skal golf- og badmintonklubben samarbejde om at få flere børn og unge aktive i foreningerne og mindske frafaldet uden for sæsonen.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Jonas Hjortdal
29. aug 2023
Danmarks Idrætsforbund har fundet de første foreninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Viborg skal golf- og badmintonklubben samarbejde om at få flere børn og unge aktive i foreningerne og mindske frafaldet uden for sæsonen.

Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark.

For at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og nu er man klar til at ansætte de første børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Viborg, hvor Viborg Golfklub og Viborg Badminton Klub er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet.

”Vi er én af landets største golfklubber på børnesiden, og vi har virkelig mange børn igennem klubben. Men størstedelen af børnene træner i sæson fra slutningen af marts til oktober, og derfor oplever vi særligt en stor udskiftning blandt de helt unge, der enten finder en anden idræt eller falder helt fra. Vi håber på at vi i arbejdet bliver klogere på, hvad der skal til for at holde dem i foreningen,” siger sportsansvarlig Søren Brandstrup fra Viborg Golfklub.

Også i Viborg Badminton Klub ser man frem til samarbejdet:

”Selvom vi er i konstant positiv udvikling og har en stor ungdomsafdeling, så vil vi gerne udvikle ungdomsafdelingen, udvide vores af tilbud om badminton til børn og unge og starte i en tidligere alder. Der er ikke mindst et stort ønske om at fastholde børn og unge i sportsgrenen for dermed udover den sportslige værdi også at give dem et større og bredere socialt fundament i foreningen,” siger formand Henrik Mejdahl.

Fortsat uforløst potentiale
De første foreninger er udvalgt i Midtjylland og Sjælland, og i DIF er der store forventninger til arbejdet.

”Vi synes virkelig, at det er et stærkt felt, vi lægger ud med. Vi er gået efter foreninger fra mange forskellige idrætter og af forskellig størrelse, så det spejler hele vores idrætsbillede men fælles for foreningerne er, at de har resurser og overskud til at udvikle sig og varetage en ansættelse. Foreningerne i Viborg har generelt et stærkt børne- og ungemiljø. Samtidig er de begge udfordret af at være udprægede sæsonidrætter, så de oplever et vist frafald i henholdsvis sommer- og vintersæsonen. Vi er spændte på, hvordan et samarbejde mellem to sæsonidrætter og et fokus på foreningernes sociale fællesskaber kan skabe en større loyalitet og attraktion for både børn og unge. De erfaringer kan i høj grad komme andre af landets idrætsforeninger til gavn,” siger Martin Bro, der er faglig leder for de kommende børne- og ungeansvarlige.

I Viborg Golfklub ser man netop store muligheder i et tættere samarbejde med en anden forening med sæsonudfordringer:

”Det har været svært for os at få tilslutning til vores egne sociale arrangementer i vinterpausen. Men måske vi har større held med at tilbyde, at de kan træne med i badmintonklubben en time om ugen og på den måde holde sig i gang. På samme måde kan badmintonspillerne spille hos os i sommermånederne, og hvis det kan give flere medlemmer på tværs, vil det være et plus,” siger Søren Brandstrup.

Fakta om spydspidsarbejdet:

 • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer
 • Klyngerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen
 • I Region Midtjylland bliver der mellem 5-7 klynger
 • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling
 • I Viborg er de deltagende foreninger Viborg Badminton Klub og Viborg Golfklub

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. 
 • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.  
 • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge

Flere nyheder