Efter fondsbevilling: Her er målene for ny, ambitiøs børne- og ungeindsats

‘Fremtidens idræt for børn og unge’ sætter ind på en række områder. Målene er både ambitiøse og meget konkrete. Foto: Lars Møller
Efter en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 85 mio. kr. iværksætter Danmarks Idrætsforbund nu en omfattende indsats, der skal styrke arbejdet med børn og unge i idrætsforeningerne. Ambitionerne er høje, og målene er derefter.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Bodil Kjærgaard
31. jan 2023
Efter en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 85 mio. kr. iværksætter Danmarks Idrætsforbund nu en omfattende indsats, der skal styrke arbejdet med børn og unge i idrætsforeningerne. Ambitionerne er høje, og målene er derefter.

Konkrete mål er sat for den omfattende og ambitiøse indsats, ‘Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af Danmarks Idrætsforbund (DIF). På baggrund af en bevilling på 85 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er det nu blevet muligt at realisere visionerne.

“Med så stort et beløb følger store muligheder, store forventninger og et stort ansvar. Det er vi meget bevidste om, og vi har sat ambitionsniveauet højt. Det har vi mest af alt, fordi vi som Danmarks største børne- og ungdomsorganisation har et ansvar for at bidrage til at styrke foreningernes arbejde, så de rammer og tilbud, vores børn og unge møder, er bedst mulige,” lyder det fra Hans Natorp, der er formand i Danmarks Idrætsforbund, hvor der i runde tal er 800.000 medlemmer under 18 år.

Studier viser, at børn og unge, der er aktive i foreningsidrætten, trives bedre end unge, der ikke er en del af foreningslivet. Derfor er det ifølge DIF oplagt at bruge kræfter på en indsats, der netop er målrettet børne- og ungearbejdet, så foreningerne er rustet til fremtiden og står klar med relevante tilbud og sunde fællesskaber for endnu flere børn og unge.

“Gennem vores 62 specialforbund og omkring 6.000 børne- og ungdomsforeninger har vi en stor berøringsflade med danske børn og unge, og idrætsforeningerne tilbyder unikke, sunde og meningsfulde fællesskaber, som vi ved, bidrager positivt til deres trivsel. Derfor sætter vi alle sejl ind for at styrke foreningernes arbejde på netop dette område,” siger Hans Natorp.

Ambitiøse mål

‘Fremtidens idræt for børn og unge’ rummer en række forskellige indsatser, blandt andet på trænerområdet, i forhold til øget kapacitet i foreningerne, nye samarbejder samt en høj grad af involvering af de unge i en mere eksperimenterende tilgang til eksempelvis udviklingen af aktivitetstilbud og lederprogrammer.

Her følger udvalgte mål fra projektet, som kører de kommende fem år. Eftersom indsatserne skal skabe varig forandring, er der også målsætninger, der kigger ti år frem. 

 • Styrke udviklingen af børne- og ungdomsarbejdet lokalt i 70 udvalgte spydspidsforeninger gennem ansættelse af 30 børne- og ungeansvarlige.
 • Tiltrække 50.000 nye medlemmer under 12 år inden 2027 og 100.000 inden 2033.
 • 80.000 børne- og ungetrænere skal inden 2027 aflægge trænerløfte, hvor de etisk forpligtiger sig til at skabe trivselsfremmende og udviklende træning for børn og unge.
 • Inden 2033 skal ni ud af 10 aktive børne- og ungetrænere have aflagt trænerløftet.
 • Afholdelse af 60 trivselsworkshops rundt om i Danmark.
 • Uddanne 1.000 nye, unge ledere.
 • Oprettelse af 10 innovationshubs og 15 foreningslaboratorier, hvor der eksperimenteres med alternative tilbud og lederprogrammer for unge.

“Vi har sat ambitiøse mål for projektet, fordi det er så vigtigt, at vi nu i samarbejde med vores specialforbund, foreninger, samarbejdspartnere og de unge selv får styrket fremtidens idræt for børn og unge, så vi også om ti år og på endnu længere sigt har stærke, sunde og attraktive foreningsmiljøer, hvor børn og unge trives og udvikles,” siger Hans Natorp.

‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er i opstartsfasen. Du kan læse mere på DIF’s hjemmeside her: www.dif.dk/bornogunge 

 

Fakta

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
 • Bevillingen fra A.P. Møller Fonden er den største enkeltstående fondsbevilling i Danmarks Idrætsforbunds historie.
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
 • Projektindsatserne er mange under følgende fire overskrifter: Øge kapaciteten i foreningerne, styrke kompetencerne hos de frivillige med fokus på børn og unges trivsel, rekruttering og involvering af de unge samt synlighed og videndeling.
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år.

 

Om A.P. Møller Fonden
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter ansøgninger inden for danskheden i grænselandet, videnskabelige formål, dansk søfart & industri, nordisk samhørighed og almennytte i øvrigt. Almennytte i øvrigt dækker bl.a. over sport, fritid og kultur.