Årsmøde

DIF lancerede ambitiøse mål for børn, bæredygtighed og beskæftigelse

Foto: Lars Møller
DIF’s årsmøde bød på politiske visioner, et nyvalg til DIF’s bestyrelse og hæder til Årets Specialforbund 2022.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Britt Spangsberg
7. maj 2022
DIF’s årsmøde bød på politiske visioner, et nyvalg til DIF’s bestyrelse og hæder til Årets Specialforbund 2022.

Målene var mange og ambitionerne høje, da Hans Natorp på lørdagens årsmøde fremlagde sin første beretning som formand for DIF.

Formanden fremlagde nemlig en række politiske visioner for bl.a. børne- og ungeidrætten, idrættens grønne aftryk og digitalisering. I sin første beretning som formand kom Hans Natorp også ind på ambitionerne for en ny indsats rettet mod de over 75.000 unge mellem 15 og 30 år, som i dag står uden arbejde eller uddannelse.

Der var skulderklap til de frivillige, opfordringer til Christiansborg-politikerne og verbale skudsmål rettet mod Rusland. Og så lancerede DIF-formanden også et brændende ønske om at skabe Nordens største og mest innovative hub for sportstech i Idrættens Hus.

”Vi har mange ting i gang – både i DIF og i forbundene, men vores kerne er selve idrætten. Idrætten skaber i sig selv uhyre stor værdi, og vi skal bevare og værne om kernen, for dén er fundamentet for alle de andre lag, vi lægger ovenpå” konstaterede Hans Natorp undervejs.

Formandens mundtlige beretning kan downloades i sin fulde længde længere nede på siden.

"Idrætten skaber i sig selv uhyre stor værdi, og vi skal bevare og værne om kernen, for dén er fundamentet for alle de andre lag, vi lægger ovenpå” Hans Natorp. formand for DIF

Nyt medlem af DIF’s bestyrelse

På årsmødet blev Thomas Christensen valgt til DIF’s bestyrelse uden modkandidater. Thomas Christensen har gennem mange år været et kendt ansigt i fodboldens verden. Han er næstformand i DBU og formand for Divisionsforeningen og DBU’s komité for professionel fodbold samt næstformand i Odense Sport & Event. Han har en fortid som adm. direktør i Odense Sport & Event A/S og OB og har tidligere været formand i Østerbroklubben BK Skjold, som han har været med til at gøre til en af de største klubber i landet målt på medlemmer.

Thomas Christensen afløser Bent Clausen, som udtrådte efter de maksimale 12 år som bestyrelsesmedlem i DIF.

Derudover var der genvalg til DIF's to næstformænd, Thoms Bach og Frans Hammer, og til bestyrelsesmedlemmerne Britta Riis, og Jette Albinus. Alle blev valgt uden modkandidater.

Læs mere her.

Årets Specialforbund 2022

På årsmødet stemte repræsentantskabet om, hvem der skulle hædres med titlen som ’Årets Specialforbund’ Dansk Boldspil-Union, Dansk Automobil Sports Union og Dansk Golf Union var nominerede til prisen. Hæderen gik til Dansk Automobil Sports Union efter en liveafstemning blandt de delegerede til årsmødet.

Læs mere her.

Ærestegn til ildsjæl

Som afslutning på årsmødet fik Bent Clausen tildelt DIF’s ærestegn for næsten et halvt århundrede som frivillig i idrættens tjeneste. Bent Clausen har gennem årene været træner, leder, bestyrelsesformand, kasserer, næstformand og formand i henholdsvis forenings- og forbundsregi. På årsmødet trådte han tilbage efter 12 år i DIF’s bestyrelsen, men fortsætter sine hverv i bl.a. DBU.

Læs mere her.

Yderligere kommentarer eller informationer:

Pressen er velkomne til at kontakte:

Hans Natorp, formand for DIF, tlf. 31 44 40 15
Britt Spangsberg, kommunikationschef i DIF, tlf.21 53 61 44

 

DIF Årsmøde - Hans Natorps mundtlige beretning

Download hele beretningen her

Flere nyheder