Flere medlemmer i idrætsforeningerne trods corona

Foto: Jan Christensen / DGI Media
Medlemstallene i idrætsforeningerne under DIF og DGI stiger igen, selvom 2021 var præget af nedlukning og restriktioner. Der er dog stadig lang vej til medlemsniveauet før pandemien.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
6. apr 2022
Medlemstallene i idrætsforeningerne under DIF og DGI stiger igen, selvom 2021 var præget af nedlukning og restriktioner. Der er dog stadig lang vej til medlemsniveauet før pandemien.

Corona-restriktionerne for idræts- og foreningslivet varede længere og var mere omfattende i 2021 end i 2020. Alligevel viser 2021-tallene for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI en samlet fremgang på 12.101 medlemmer. Dermed har idrætsforeningerne under de to organisationer i alt 2.228.776 medlemmer.

Udviklingen er således vendt efter det fald, som pandemien kostede idrætsforeningerne forrige år. Efter en årrække med fremgang og historiske 2,3 millioner medlemmer i 2019, mistede foreningerne under DIF og DGI nemlig knap 90.000 medlemmer i corona-året 2020. Nu er lidt af det tabte hentet ind igen, og endnu flere skal bydes indenfor i fremtiden.

”Jo flere medlemmer idrætsforeningerne får, jo bedre er det for folkesundheden. Derfor vil vi naturligvis knokle videre for også at sikre en medlemsfremgang i de kommende år. Vi skal have alle de tabte medlemmer tilbage og helst også endnu flere med i idrætsfællesskabet”, siger DGI-formand Charlotte Bach Thomassen.

Den holdning deler DIF, hvor man glæder sig over den opadgående medlemskurve og sender kredit til de frivillige.

”Vi må igen sende en stor tak til de mange frivillige, som har gjort en stor forskel og et fantastisk arbejde ude i landets foreninger i et svært år for idrætten.” - DIF-formand Hans Natorp.

DIF og DGI kvitterer samtidig for, at Folketinget og kommunerne har understøttet foreningslivet økonomisk og ydet andre former for hjælp.

Visionsarbejdet fortsætter
Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om Bevæg dig for livet-visionen med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og i den forbindelse er der udviklet en lang række tilpassede idrætskoncepter til brug i foreningerne og indgået samarbejder med 25 såkaldte visionskommuner, så endnu flere danskere bliver fysisk aktive.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter - og med udsigten til at corona bliver en mindre faktor i de kommende år, forventer DIF og DGI en stigning i fremtidens medlemstal.

Noget, som en række indendørsidrætter må sætte deres lid til. De har nemlig været hårdest ramt af restriktionerne i 2021, hvor idrætter som håndbold og gymnastik har tabt medlemmer, mens især udendørsidrætter som fodbold og golf er med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

FAKTA: 

Om medlemstallene:
Det samlede medlemstal for DGI og DIF er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2021 og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Du kan dykke ned i medlemstallene for idrætterne under de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal

Medlemstal for 2021 (udvikling fra 2020 i parentes):
Samlede unikke medlemmer på tværs af DGI og DIF 2.228.776 (+12.101)
Danmarks Idrætsforbund: 1.932.065 (+13.254)
DGI: 1.648.530 (+14.350)

Udvikling på aldersgrupper i DIF og DGI (årgange/medlemmer/udvikling/udvikling i procent):
0-6 år / 191.879 / +6,63% / +11.927
7-12 år / 405.032 / -2,31% / -9.587
13-18 år / 272.491 / -1,84% / -5.107
19-24 år / 157.028 / +2,73% / +4.179
25-39 år / 288.887 / +1,12% / +3.189
40-59 år / 477.429 / -0,50% / -2.382
60-69 år / 217.873 / +2,12% / +4.514
70+ år / 218.157 / +2,52% / +5.368
I alt: 2.228.776 / +0,55% / +12.101

Medlemstal fordelt på køn (DIF og DGI):
Kvinder: 949.633 (- 5355)
Mænd: 1.279.143 (+17.456)

Største idrætter (DIF og DGI):
Fodbold: 355.147 (+33.925)
Gymnastik: 260.043 (-14.060)
Svømning: 223.138 (-1619)
Golf: 168.129 (+10.625)
Fitness: 156.654 (-16.029)

Regionale medlemstal (DIF og DGI):
Hovedstaden: 637.257 (+17.508)
Midtjylland: 549.695 (-5.458)
Nordjylland: 232.542 (+588)
Sjælland: 316.688 (+412)
Syddanmark: 487.830 (-486)

Coronarestriktioner for idrætten i 2021:
1/1 - 28/2: Forsamlingsloft på fem og nedlukning af indendørs idræt.
1/3: Forsamlingsloft i forbindelse med udendørs idræt øges fra 5 til 25. Indendørs idræt skal stadig holdes lukket.
22/3: Det udendørs forsamlingsloft i forbindelse med idræt øges fra 25 til 50.
21/4: Indendørs idræt åbner for børn og unge under 18 år (forsamlingsloft på 25) og voksne over 70 år (forsamlingsloft på 10). For udendørs idræt hæves forsamlingsloftet til 50.
21/5: Indendørs idræt for alle aldersgrupper åbner. Indendørs forsamlingsloft på 50 og udendørs på 100.
10/9: Alle coronarestriktioner fjernes.
17/12: Forbud mod tilskuere til idræt.
21/12: Indendørs foreningsidræt anbefales at lukke ned i skolebørnenes juleferie.
1/2 (2022): Alle coronarestriktioner fjernes.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet er den største partner-skabsaftale i dansk idræts historie og har på nuværende tidspunkt indgået forpligtende aftaler med 25 såkaldte visionskommuner. Udover kampagner, som skal give danskerne et ’kærligt puf’, tilbyder Be-væg dig for livet rådgivning og anbefalinger, events som Royal Run og en længere række tilpassede koncepter inden for diverse idræts- og motionsaktiviteter.

Flere nyheder