Idrætten i tal

Nedenfor kan du gå ind på forskellige undersider, hvor du kan gå på opdagelse i de seneste medlemstal fra 2022. Tallene kan filtreres på køn, alder og geografi. Data er trukket fra Centralt Foreningsregister, og der er således tale om DIF, DGI og Firmaidrættens officielle medlemstal. DIF og DGI's samlede unikke medlemstal samt hele idrættens samlede unikke medlemstal kan også tilgås.
Nedenfor kan du gå ind på forskellige undersider, hvor du kan gå på opdagelse i de seneste medlemstal fra 2022. Tallene kan filtreres på køn, alder og geografi. Data er trukket fra Centralt Foreningsregister, og der er således tale om DIF, DGI og Firmaidrættens officielle medlemstal. DIF og DGI's samlede unikke medlemstal samt hele idrættens samlede unikke medlemstal kan også tilgås.

Samlet officielle medlemstal

Tallene er trukket fra Centralt Foreningsregister, og der er således tale om DIF, DGI og Firmaidrættens officielle medlemstal. DIF og DGI's samlede unikke medlemstal samt hele idrættens samlede unikke medlemstal kan også tilgås.

I 2012 blev idrættens tre hovedorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten) i fællesskab enige om, at man fremover ville registrere organisationernes foreninger og medlemmer med den samme optællings- og opgørelsesmetode. Som følge heraf blev Centralt Foreningsregister (CFR) oprettet.

Dyk ned i idrættens medlemstal

Idrætten i tal 2022

Denne rapport fremlægger de seneste medlemstal for idrættens hovedorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Rapporten fokuserer særligt på DIF og Bevæg dig for livet. Rapporten giver desuden et indblik i udviklingen i medlemstallene fra 2021 til 2022.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse: 29. marts 2023

Rekordmange medlemmer i landets idrætsforeninger

Det samlede antal medlemmer i foreningerne i DIF og DGI er steget markant og ligger nu på det højeste niveau nogensinde.

 

Foto: Bo Nymann

Læs mere her
Kommuneundersøgelse 2021

IDRÆTSFORENINGERNES RAMMER OG VILKÅR 2021

For tredje gang lancerer Danmarks Idrætsforbund den tilbagevendende kommunalvalgsundersøgelse. Undersøgelsen blev ligeledes udarbejdet i 2017 og i 2013.

Undersøgelsen rangerer alle landets kommuner (med undtagelse af de fem små ø-kommuner) på 21 udvalgte parametre, som knytter sig til idrætsforeningernes rammer og vilkår. Undersøgelsen skal bruges til at få foreningsidrætten på dagsordenen op til kommunalvalget og sikre at politikere, borgere, idrætsråd og foreninger har et oplyst og sagligt grundlag at debattere ud fra.

Download rapporten her

Centralt ForeningsRegister

I forbindelse med overgangen til Centralt ForeningsRegister i 2012, vedtog man organisationerne imellem at ændre alderskategorierne Voksne (25-60 til 25-59) og Senior (61+ til 60+). Da medlemmerne ikke er registreret på årgange, har vi valgt blot at ændre betegnelsen på historiske medlemstal, hvorfor der må forventes afvigelser fra 2011 til 2012 begrundet i dette. Vær desuden opmærksom på, at grupperingen for 0-12 og 25-60 år er blevet ændret i 2005. Før 2005 er grupperne 0-12 og 13-18 slået sammen i 0-12 - og 25-60 og 61+ slået sammen i 25-60. Fra og med 2018 blev aldersgrupperne ændret til 0-6. 7-12, 13-18, 19-24, 25-39, 40-59, 60-69 og 70+.

For mere information