Trivselspulje

Trivselspulje: Nye idrætsoplevelser til skoleelever

Børne- og Undervisningsministeriet bevilgede DIF en pulje på 1.750.000,00 kr. Nu skaber midlerne trivsels- og bevægelsesaktiviteter for børn og unge i skoler, SFO’er og klubber rundt om i hele landet.
14. jan 2022
Børne- og Undervisningsministeriet bevilgede DIF en pulje på 1.750.000,00 kr. Nu skaber midlerne trivsels- og bevægelsesaktiviteter for børn og unge i skoler, SFO’er og klubber rundt om i hele landet.

De lange nedlukninger af skolerne har været hårde for den mentale trivsel blandt de danske børn. Derfor afsatte Børne- og Undervisningsministeriet sidste år midler til at rette op på mistrivslen. Er der noget, som foreningsidrætten er eksperter i, så er det fysisk og mental trivsel, og derfor var DIF og foreningerne oplagte samarbejdspartnere for ministeriet.

Resultatet af dialogen med ministeriet blev, at DIF fik 1,75 mio. kroner af de afsatte beløb, som forbundene kunne søge til aktive trivselsindsatser ude på landets skoler. 

Der var stor interesse fra forbundene,  og midlerne blev hurtigt bragt i spil. Indtil videre har det ført til, at over 240 skoler og 19.200 elever rundt omkring i landet har haft besøg af forbund/foreninger. Besøgene har udløst smil og glæde, samt givet skolerne ny inspiration til hverdagsaktiviteterne. Desuden har det givet forbund og foreninger mulighed for at vise deres idræt frem for børnene.

Case: Trekroner Skole i Roskilde

2.c fra Trekroner Skole havde besøg af Volleyball Danmark og den lokale volleyball-klub til et fair play-arrangement. Elever fra venskabsklassen fra 7. trin var med som hjælpere/dommere.

Anna (idrætslærer for 2.c): Der er et særligt sammenhold mellem eleverne på sådan en dag. De har glædet sig i flere uger, og dagens oplevelser kommer de til at kunne huske i lang tid. Det er også en klasse, hvor alle elsker at lege med en bold.

Linje, Olivia, Bertram og Anne Laura (elever i 2.c): Det var både sjovt at spiller, og det var også sjovt at komme med kampråb. Vi hyggede os med hinanden, og det er godt at lave sådan noget sammen med sine venner. Vi lærte også om fair play. Det betyder, at man er ærlig og passer på hinanden.

Forbund der modtog støtte

 • KFUM
 • Rugby
 • Dansk Svømmeunion
 • Volleyball Danmark
 • Bordtennis Danmark
 • DBU
 • Dansk Kano og Kajakforbund
 • Dansk Klatreforbund
 • Dansk Håndbold Forbund
 • Danmarks Bokse-Union
 • Danmarks Basketball Forbund
 • Skole OL mf.
De har glædet sig i flere uger, og dagens oplevelser kommer de til at kunne huske i lang tid Anna, idrætslærer for 2.c på Trekroner Skole, Roskilde

DIF MENER:

Liselotte Byrnak, uddannelseskonsulent i DIF Bredde og Motion:

 

Med midlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet fik vi en unik mulighed for at skabe trivsels- og bevægelsesfremmende aktiviteter rundt omkring på landet skoler. Forbundene har udviklet aktiviteter og koncepter, som de samme med deres foreninger har udbudt og udbyder til glæder for en masse skoleelever. 

Udover at skabe glæde, sammenhold og fysisk aktivitet har midlerne også gjort det muligt for foreningerne at arbejde sammen med skolerne. Det er samarbejder, der forhåbentlige også fremadrettet kan sikre gode oplevelser og synergi mellem skoledagen og foreningslivet.

At opleve glæde ved at bruge kroppen, at blive udfordret sammen med klasse kammeraterne og at blive præsenteret for idrætter, man måske ikke kendte til i forvejen, kan på hver sin måde bidrage med noget positivt. I DIF har vi et ønske om at alle unge som gamle oplever glæde ved at være fysisk aktiv og mærker værdien af fællesskabet, hvilket vi mener disse stævner og aktivitetsdage som forbundene og foreningerne har udbudt, bidrager til.

Skole og idræt

IDRÆT I SKOLE OG DAGTILBUD

DIF vil styrke idrættens rolle i børn og unges liv. Det sker blandt andet ved at fremme idrætten i alle arenaer, herunder skoler og daginstitutioner.

Læs mere her

Flere nyheder