Skal jeres trænere være de dygtigste?

Arbejder I allerede med eliteatleter i jeres forening – så tilbyder DIF og Team Danmark lige nu den højeste uddannelse i dansk idræt. Optimer idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan man udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere trænerstil.
16. sep 2021
Arbejder I allerede med eliteatleter i jeres forening – så tilbyder DIF og Team Danmark lige nu den højeste uddannelse i dansk idræt. Optimer idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan man udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere trænerstil.

Deltagerne får en uddannelse, hvor de får løftet deres elitetrænerkompetencer både inden for mentaltræning, præstationsoptimering og talentudvikling. Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at udvikle klubbens udøvere, selve klubben og dem selv som træner.   

Idrættens Træner Akademi (ITA) uddannelse
Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste elitetræneruddannelse i dansk idræt. Den sammensættes af DIF og Team Danmark i tæt samarbejde med specialforbund og meget kompetente eksperter, som underviser indenfor deres idrætsområde. Uddannelsen løfter trænernes elitetrænerkompetencer både indenfor mentaltræning, præstationsoptimering og talentudvikling.

Adgangskrav
For at blive optaget på uddannelsen, skal den enkelte træner have bestået DIF’s diplomtræneruddannelse eller tilsvarende relevant trænermæssige uddannelser i eget forbund. Det er en betingelse, at træneren under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller forbundsregi. Før jeres trænere kan starte på uddannelsen, skal specialforbundet indstille ham eller hende i form af en ansøgning. Derfor er det altafgørende, at I kontakter specialforbundet og får en dialog med dem om opstart på uddannelsen.  

Varighed af uddannelsen 
Grunduddannelsen starter december 2021 og afsluttes oktober 2022. Grunduddannelsen er sammensat af ca. 260 timer, som afvikles på 10 moduler af to til fire dages varighed. Dertil kommer specialforbundsdelen, som oftest afvikles i forlænges af grunduddannelsen efter aftale med jeres specialforbund. Specialforbundsuddannelsen skal dog senest være afsluttet et år efter grunduddannelsen.

Betaling
Prisen for uddannelsen er 35.000 kr. – prisen er inkl. litteratur, faciliteter samt forplejning. Det er dog op til den enkelte forening, hvordan I gør økonomisk i forhold til udlæg osv. Prisen er ikke inklusiv udgifter til overnatning og rejser i forbindelse med uddannelsen.

Cirka en uge op til start vil faktura blive sendt via dit specialforbund. Som regel bliver den sendt til din klub, men ønsker du anden aftale, skal du kontakte dit specialforbund.

Deadline for ansøgning
Du skal udfylde en ansøgning her. Ansøgningen skal du sende til dit specialforbund senest den 27. oktober 2021. Forbundet skal derefter behandle ansøgning og sende en godkendelse til DIF senest den 3. november 2021. DIF vil få dage efter sende dig en bekræftelsesmail i forhold til uddannelsesstart.

Kontaktperson ved spørgsmål
Du kan altid kontakte DIF’s elite uddannelseskonsulent Jonas Vestergaard Jensen på jovj@dif.dk / tlf. 21452401 eller koordinator Pernille Anna Pedersen på ppe@dif.dk / tlf. 43262023.

Læs mere om selve uddannelsen her.