Gå direkte til indhold

Idrættens Træner Akademi

DIF og Team Danmarks elitetræneruddannelse (ITA)

NYT HOL MED OPSTART I DECEMBER 2021

Blok 1 - Trænerrollen

Uge 49           Den 6.- 8. december 2021

Uge 2             Den 10.- 12. januar 2022

Uge 6             Den 7.- 9. februar 2022

 

Blok 2 - Sportspsykologi

Uge 10           Den 7.- 9. marts 2022

Uge 14           Den 4.- 6. april 2022

Uge 19           Den 9.- 11. maj 2022

 

Blok 3 - Træningslære

Uge 24           Den 14.- 15. juni 2022

Uge 33           Den 16.- 18. august 2022

Uge 37           Den 12.- 14. september 2022

uge 41            Den 10. - 12. oktober 2022

 

PRIS

DIF og Team Danmark yder økonomisk tilskud til uddannelsen, og derfor kan uddannelsen udbydes til kr. 35.000,-. Prisen er inkl. forplejning og litteratur.

Deltagerne afholder selv udgifter til rejse og overnatning i forbindelse med uddannelsen. Specialforbundsdelen er ikke inkluderet i studieafgiften.

Opkrævningen af studieafgiften vil ske via specialforbundet ca. en uge før opstart.

Kursusprisen tilbagebetales ikke, selvom du ikke skulle gennemføre uddannelsen eller må melde afbud kort tid inden uddannelsesstart.

 

BESKRIVELSE: Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere trænerstil.

Du får et uddannelsesforløb, der løfter dine kompetencer yderligere, så du bliver i stand til at udvikle dine udøvere, dig selv, din klub og dit forbund.

Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med specialforbund. Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau. 
Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt.

Uddannelsen er opdelt i tre blokke: Trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære. Hver blok indeholder forskellige fagområder og hver blok afsluttes med en prøve.

Udover undervisningen skal du påregne at bruge op mod 300 timer på forberedelse, hjemmearbejde, eksamener og opgaver. I tillæg til det skriftlige pensum kan der indgå andre undervisningsformer via nettet som en del af forberedelsen til undervisningen.

PRIMÆRE UNDERVISERE:  TrænerrollenJakob Hansen, cand. scient i idræt og psykologi og har en European Masteruddannelse i sportspsykologi. Han er selvstændig Sports- og præstationspsykologisk konsulent og tidligere sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

Sportspsykologi og talentudviklingCarsten Hvid Larsen, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, cand. Scient. Ph.D. idræt, med speciale i sportspsykologi og talentudvikling.

TræningslæreNikolai Baastrup Nordsborg, lektor Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet, cand. Scient. Ph.D. idræt.

 

FORMÅL: Uddannelsens formål er, at du kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.

Du bliver endvidere kvalificeret til at kunne indgå i talent- og elitearbejde på organisationsplan i såvel specialforbund som i Team Danmark.

MÅL

  • Videreudvikle kompetencer i relation til trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære for derved at kunne forbedre talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.
  • Skabe et akademisk afsæt som sikres ved inddragelse af nyeste forskning og idrætsfaglig viden på højeste niveau på tværs af idrætsgrene.
  • Omsætning af viden til egen praksis.
  • Etablering af relationer (til øvrige trænere, DIF, Team Danmark mv.)

 

ADGANGSKRAV: Du skal have bestået DIF’s Diplomtræneruddannelse eller tilsvarende relevante trænermæssige uddannelser i eget forbund.

Idrættens Træner Akademi tager udgangspunkt i det gennemgåede pensum på DIF Diplomtræner, og det er derfor et krav, at du kan dette (aktuel pensumliste kan fremsendes).

Det er en betingelse, at du under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi.

Det tilrådes, at du har en afsluttet ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen.

Dele af pensum er på engelsk, ligesom enkelte oplæg også kan være det.

INDHOLD OG VARIGHED

Du starter uddannelsen den 6. december 2021 og har sidste undervisning 12. november 2022. Derefter udarbejdes en hovedopgave, der forventes afsluttet i medio 2023.

Uddannelsen er sam­mensat af en fælles del på ca. 260 timer, som afvikles på 10 undervisningsmoduler á to til fire dages varighed. Dertil kommer en specialforbundsdel, der afvikles i forlængelse af den fælles del.

ANSØGE

  • Du søger om optagelse via ansøgningsskema øverst til højre på siden. 
  • Du skal udfylde samt sende ansøgningsskemaet til dit specialforbund senest den 27. oktober 2021
  • Ansøgningen behandles af specialforbundet. Specialforbundet skal senest sende ansøgningen med deres accept til DIF senest den 3. november 2021
  • Ansøgningen behandles og du vil efterfølgende få skriftlig besked om optagelse fra DIF.

 

KONTAKT

Konsulent Jonas Vestergaard Jensen - tlf. 2145 2401 - Mail jovj@dif.dk

Projektsekretær Pernille Pedersen, Tlf. 4326 2023 - Mail ppe@dif.dk