Gå direkte til indhold

Idrættens Træner Akademi

DIF og Team Danmarks elitetræneruddannelse (ITA)

* Forventer at udbyde nyt hold til vinter 2021


TIDLIGERE DELTAGER HAR UDTALT
"Underviserne er dygtige til at sætte deres viden i spil ift. alle sportsgrene"
"Det har været det hele værd. Specielt at kunne komme hjem til sin sport og bruge den viden, som er tillært”.
”Største læring har været, at en god træner ikke er noget man er, det er noget man arbejder benhårdt for at blive”.

PRIMÆRE UNDERVISERE

Trænerrollen: Jakob Hansen, cand. scient i idræt og psykologi og har en European Masteruddannelse i sportspsykologi. Han er selvstændig Sports- og præstationspsykologisk konsulent og tidligere sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

Sportspsykologi og talentudvikling: Carsten Hvid Larsen, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, cand. Scient. Ph.D. idræt, med speciale i sportspsykologi og talentudvikling.

Træningslære: Nikolai Baastrup Nordsborg, lektor Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet, cand. Scient. Ph.D. idræt.

 

Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere trænerstil.
Du får et uddannelsesforløb, der løfter dine kompetencer yderligere, så du bliver i stand til at udvikle dine udøvere, dig selv, din klub og dit forbund.

Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med specialforbund. Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau. 
Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt.

Uddannelsen er opdelt i tre blokke: Trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære. Hver blok indeholder forskellige fagområder og hver blok afsluttes med en prøve.

 

 Udover undervisningen skal du påregne at bruge op mod 300 timer på forberedelse, hjemmearbejde, eksamener og opgaver. I tillæg til det skriftlige pensum kan der indgå andre undervisningsformer via nettet som en del af forberedelsen til undervisningen.

Formål:

Uddannelsens formål er, at du kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.

Du bliver endvidere kvalificeret til at kunne indgå i talent- og elitearbejde på organisationsplan i såvel specialforbund som i Team Danmark.

Mål:

  • Videreudvikle kompetencer i relation til trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære for derved at kunne forbedre talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.
  • Skabe et akademisk afsæt som sikres ved inddragelse af nyeste forskning og idrætsfaglig viden på højeste niveau på tværs af idrætsgrene.
  • Omsætning af viden til egen praksis.
  • Etablering af relationer (til øvrige trænere, DIF, Team Danmark mv.)


Ansøgerforudsætninger:

Du skal have bestået DIF’s Diplomtræneruddannelse eller tilsvarende relevante trænermæssige uddannelser i eget forbund.

Idrættens Træner Akademi tager udgangspunkt i det gennemgåede pensum på DIF Diplomtræner, og det er derfor et krav, at du kan dette (aktuel pensumliste kan fremsendes).

Det er en betingelse, at du under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi.

Det tilrådes, at du har en afsluttet ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen.

Dele af pensum er på engelsk, ligesom enkelte oplæg også kan være det.

Indhold og varighed: Du starter uddannelsen den 27. februar 2019 og har sidste undervisning november 2019. Derefter udarbejdes en hovedopgave, der forventes afsluttet i medio 2020.

Uddannelsen er sam­mensat af en fælles del på ca. 260 timer, som afvikles på 10 undervisningsmoduler á to til fire dages varighed. Dertil kommer en specialforbundsdel, der afvikles i forlængelse af den fælles del.

Sådan gør du:

  • Du søger om optagelse via ansøgningsskemaet, som du finder HER.
  • Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til dit specialforbund således, at de har det senest den 20. januar 2019.
  • Ansøgningen behandles af specialforbundet, der via DIF Ekstranet opretter accepterede ansøgninger senest den 30. januar 2019.
  • Ansøgningen behandles af studieledelsen, der giver dig besked om optagelse via e-mail.

Folderen for 2019-2020 finder du HER

Pris:

DIF og Team Danmark yder økonomisk tilskud til uddannelsen, og derfor kan uddannelsen udbydes til kr. 35.000,-. Prisen er inkl. forplejning og litteratur.

Deltagerne afholder selv udgifter til rejse og overnatning i forbindelse med uddannelsen. Specialforbundsdelen er ikke inkluderet i studieafgiften.

Der gives et tilskud til specialforbundet på 2.500 kr. pr. studerende, når specialforbundsdelen er gennemført og bestået. 

Opkrævningen af studieafgiften vil ske via specialforbundet ca. en uge før opstart.

Hele studieafgiften opkræves, og tilbagebetales ikke, selvom du ikke skulle gennemføre uddannelsen eller må melde afbud kort tid inden uddannelsesstart.

 

Yderligere informationer kan fås hos:

Konsulent Jakob Ovesen, Tlf. 4326 2047 - Mail jov@dif.dk

Projektsekretær Pernille Pedersen, Tlf. 4326 2023 - Mail ppe@dif.dk