DIF lancerer ny og mere offensiv international strategi

DIF går i den kommende strategiperiode ud med en mere markant idrætspolitisk stemme og vil kæmpe for indflydelse, højere integritet og bæredygtighed, når der tildeles værtskaber til internationale idrætsevents.
7. jul 2021
DIF går i den kommende strategiperiode ud med en mere markant idrætspolitisk stemme og vil kæmpe for indflydelse, højere integritet og bæredygtighed, når der tildeles værtskaber til internationale idrætsevents.

Demokrati, åbenhed og ansvarlighed. Det er de grundlæggende værdier, som er pejlemærket i en ny international strategi, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) netop har lanceret.

I strategien lægger DIF op til en langt mere offensiv tilgang til den internationale idrætspolitik.

”Der er flere vigtige indsatsområder i strategien. Et af dem er, at vi vil gå proaktivt til værks med at fremme større økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed i internationale idrætsevents. Det handler både om krav til overholdelse af menneskerettigheder og til økonomien bag arrangementerne. Vi er godt trætte af eksempler på nationer, der nærmest køber sig til værtskaber for egen vindings skyld,” fastslår Hans Natorp, formand for DIF.

Forandringerne skal bl.a. ske gennem en stærkere og mere kritisk stemme, en øget indsats for at støtte de danskere der sidder på internationale poster og en fortsat målrettet indsats for at få danskere til tops i international idrætspolitik.

Andre strategiske indsatsområder er bl.a. en større national forankring af DIF’s internationale arbejde, fokus på nye internationale samarbejdspartnere, et styrket interessevaretagelse ift. EU og et tydeligt medansvar for udviklingen af den olympiske bevægelse.

Atleter skal ikke tages som ’gidsler’
En ting, som også ligger DIF meget på sinde, er, at atleterne skal sikres ro til deres forberedelser og konkurrencer.

”DIF er også atleternes organisation, og vi mener ikke, at atleterne skal bruges som et instrument i en politisk sag. De har naturligvis deres fulde ytringsfrihed, men skal ikke tvinges til at ytre sig. Og atleterne skal under ingen omstændigheder tages til indtægt for eller stå til ansvar for, hvor de skal spille kampe eller konkurrere henne. Dét er beslutninger, som de folkevalgte idrætsledere træffer og skal stå på mål for,” fastslår Hans Natorp.

Et af de spørgsmål, som jævnligt bringes på bane, når der er sportsevents i byer som Baku og Beijing eller i stater som Qatar og Hviderusland er boykot. Her er holdningen fra DIF fortsat klokkeklar.

”Vi tager fuldt ansvar for beslutningerne vedrørende boykot, og vi står fortsat fast på, at der kun kommer til at ske en boykot, hvis det er et led i en større sanktion, der også omfatter diplomati og handel. Idrætten skal ikke spændes for en vogn, hvor vi bruges som et symbolpolitisk instrument. Men hvis der er tale om en totalboykot, så er det klart, at så vil vi også gå med fra idrættens side,” noterer Hans Natorp.

Idrætten skal tage ansvar og bruge sit mandat
Med offentliggørelsen af sin internationale strategi ønsker DIF at lægge sine holdninger åbent frem og samtidig tage et klart ansvar.

”Vi mener, at det er DIF, der skal lægge strategien og sætte sig for bordenden, da det er os selv og specialforbundene, der skal føre strategien ud i livet og skal stå til ansvar for den. Som idrættens hovedorganisation for både bredde- og eliteidræt synes vi, at det er naturligt, at det er os, der tager teten og sætter retningen for, hvordan dansk idræt agerer internationalt,” siger Hans Natorp og fortsætter:

”Efter sommerferien vil vi tage initiativ til en konsulterende dialog med fx uafhængige Play The Game, Amnesty International og relevante civilsamfundsaktører, ligesom vi vil drøfte eksekveringen af strategien med vores forbund”.

Hans Natorp nævner desuden, at DIF vil gå i tæt dialog med regeringen om idrætspolitiske initiativer i de regier, der er regeringens ansvar, dvs. EU- og Europarådsregi.


OM DIF’S INTERNATIONALE STRATEGI

DIF’S INTERNATIONALE MÆRKESAGER

  • Bekæmpelse af integritetsudfordringerne i international idræt
  • Internationale idrætsevents skal i højere grad skabe en bæredygtig og positiv økonomisk, social og miljømæssig udvikling i værtsbyer og værtslande
  • Skabe en verden i bevægelse – flere mennesker i verdens skal være idrætsaktive