Så er DIF og DGI´s foreningspulje åben for ansøgninger

DIF og DGI’s foreningspulje med 45 millioner kroner er nu åbnet for ansøgninger. På grund af coronarestriktionerne har den aldrig været vigtige end i år.
8. mar 2021
DIF og DGI’s foreningspulje med 45 millioner kroner er nu åbnet for ansøgninger. På grund af coronarestriktionerne har den aldrig været vigtige end i år.
  • Har I som forening lyst til at lave et tiltag, så I kan få medlemmerne tilbage efter den lange corona-adskillelse. Eller så I kan tiltrække nye medlemmer?
  • Har I behov for nye redskaber?
  • Vil I udvikle jeres idrætstilbud?
  • Ønsker I at lave et socialt arrangement i foreningsregi for de medlemmer, som har kæmpet med social isolation under corakrisen?
  • Har I en drøm om, hvordan jeres forening kan udvikles, men I har ikke penge til at realisere den?

Kan I svare ja til et af disse eller andre spørgsmål om udvikling af idrætsforeninger, så kan I søge DIF og DGI’s foreningspulje, som netop er åbnet for ansøgninger for 2021.

Det er fjerde år, at danske idrætsforeninger kan søge puljen, og i de tre forudgående år er der uddelt i alt cirka 135 millioner kroner til cirka 3.800 initiativer. Dermed har puljen gjort en stor forskel for foreningerne, og I år er den måske vigtigere end nogensinde før, på grund af den meget lange nedlukning af foreningsidrætten.

www.dif.dk/stoette kan I læse mere om, hvad I kan søge om, og hvordan I søger. Her kan I også se, hvilke foreninger der har fået støtte i foreningspuljens tre første leveår. I forhold ansøgninger om kompensation for økonomiske tab som følge af coronarestriktionerne henvises til DIF og DGI’s coronahjælpepulje. Information om denne pulje findes også på www.dif.dk/stotte.

Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:

Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer. Aftalen afløste en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals/automatmidler.

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

DIF og DGI valgte at oprette en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje, hvorfra der uddeles cirka 45 millioner kroner om året. Alle idrætsforeninger i Danmark kan søge puljen. I puljens første tre år er der uddelt midler til 3.800 forskellige initiativer.

Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.