Fem gymnastiksale er udvalgt til modernisering

Lokale og Anlægsfonden, DIF og Dansk Skoleidræt har udvalgt fem gymnastiksalsprojekter, der går videre i en fælles kampagne for modernisering af gamle gymnastiksale. Målet er at omdanne dem til nye og fremsynede bud på idrætsfaglokaler i skolen, træningsrammer til foreningerne og mødested for lokalsamfundet.
28. jan 2021
Lokale og Anlægsfonden, DIF og Dansk Skoleidræt har udvalgt fem gymnastiksalsprojekter, der går videre i en fælles kampagne for modernisering af gamle gymnastiksale. Målet er at omdanne dem til nye og fremsynede bud på idrætsfaglokaler i skolen, træningsrammer til foreningerne og mødested for lokalsamfundet.

Idræt er blevet et prøvefag i folkeskolen, og for idrætsforeninger og lokalsamfund er gymnastiksalene en vigtig facilitet efter skoletid. Men folkeskolernes gymnastiksale blev bygget i 60’erne og 70’erne, og de lever ikke op til at være innovative læringsrammer i skoletiden og mødesteder for aktive fællesskaber i fritiden.

Det vil Lokale og Anlægsfonden (LOA), Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund (DIF) lave om på, og i 2020 gik de sammen om en fælles kampagne ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’ for at nytænke de danske gymnastiksale.

Nu har de tre parter udvalgt fem gamle gymnastiksale, som kommer et skridt nærmere realisering af drømmen om at blive visionære bud på at gentænke hele idéen om skolens gymnastiksal. Funktionerne skal være flere og brugen større blandt både skoler, fritidsbrugere og lokalsamfund.

De fem udvalgte gymnastiksalsprojekter er:

  • Fjeldsted Harndrup Skole, Middelfart Kommune
  • Hou Skole, Odder Kommune
  • Skolen ved Rønnebær Allé, Helsingør Kommune
  • Skolen ved søerne, Frederiksberg Kommune
  • Søndermarkskolen, Frederiksberg Kommune

Projekterne er valgt til at gå videre, fordi de er bud på at løse en lokal udfordring og behov blandt brugerne. Der er lagt vægt på, at projektet er lokalt forankret, at brugerne er tæt engageret i processen, samtidig med at arkitekturen skal understøtte nye funktioner og en mere mangfoldig brug.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger:
Projekterne er udviklet i et spændende partnerskab i synergifeltet mellem innovativ undervisning, udvikling af fritidsaktiviteter og et understøttende fysiske miljø. Alle fem udvalgte gymnastiksale har arbejdet intenst med deres visioner. Det er spændende, at projekterne ligger i meget forskellige kontekster – og vi har erfaret, at selv i landets tættest befolkede bydele, er gymnastiksalene ikke fuldt udnyttet – det er da et potentiale for fritidsbrugerne

Torben Hansen, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt siger:
Folkeskolereformen fra 2014 resulterede i, at idræt blev et seriøst undervisningsfag. Fagets status og faglighed er højnet markant. Det betyder, at der er behov for, at gymnastiksale og andre idrætsfaciliteter kan anvendes som faglokaler, der tilgodeser de fagdidaktiske ambitioner i idrætsfagets bekendtgørelse såsom samspil mellem praksis og fagbegreber samt tematiske tilgange til undervisningen. Her har de fem udvalgte projekter nogle interessante visioner.

Casper Lindemann, konsulent i Danmarks Idrætsforbund siger:
En af ambitionerne med dette projekt er at vise, at gymnastiksalene gennem nytænkende indretning kan anvendes til flere idrætsgrene end de traditionelt har været. Jeg synes, vi er rigtig godt på vej med de fem projekter, vi nu har udvalgt. Alle projekter har valgt nogle spændende arkitektoniske greb og gode bud på, hvordan man kan inspirere til en anderledes brug. Jeg ser derfor meget frem til den videre proces, hvor vi for alvor skal have flere ”nye” idrætsforeninger på banen.

LOA, DIF og Dansk Skoleidræt har sammen med skolerne, lokale ildsjæle og rådgivere arbejdet tæt sammen for at kvalificere projekterne, som er udvalgt blandt i alt ti projekter, der alle har gennemgået et udviklingsforløb. De fem gymnastiksale skal være eksempler for andre, der ønsker at opkvalificere deres gymnastiksal.

Gymnastiksalene har stort potentiale
Gymnastiksalene er en spændende facilitet at udvikle videre på, fordi de typisk er i god byggekvalitet med fint lysindtag og fleksible tilpasningsmuligheder. I nogle af projekterne vil udearealerne også indgå.

Der skal nu skal tegnes og udvikles videre på de indledende skitsetegninger for projekterne, så de bliver yderligere kvalificeret og kvalitetssikret mod et færdigt skitseprojekt og byggeprogram, der vurderes af kampagneparterne.

Hvis projekterne efter den sidste kvalificerings- og udviklingsfase vurderes at have høj arkitektonisk kvalitet og er nytænkende i forhold til mangfoldig brug og funktioner, vil LOA indstille projekterne til bevilling med en støtteramme på op mod en tredjedel af den samlede anlægssum.

De udvalgte fem bygherrer medfinansierer selv to tredjedele af de samlede anlægsomkostninger.

Baggrund for projektet
Projektet løber i perioden 2020-2024 og skal udvikle, afprøve og videreformidle inspirerende idéer til modernisering af gymnastiksale.

I september 2020 blev der afholdt en fælles kick-off konference, som kan genses her.

Læs mere om projektet ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’ her.