Gå direkte til indhold

Gamle gymnastiksale - nye muligheder

I perioden 2020-2024 gennemfører DIF, Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'. Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, der skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale.

Formålet med projektet er gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan anvende dem til foreningsidræt efter skoletid.

10 eksempelprojekter kommer til at indgå i projektets udviklingsfase blandt alle interesserede skoler og kommuner. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksale kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.Alle interesserede bør reservere den  14. september 2020 til en inspirerende dag. Her afholder vi nemlig konferencen 'Rum for idræt, læring og bevægelse', der skal fungere som et kick-off-arrangement for projektet. Konferencen er gratis for projektets deltagere. Alle andre kan deltage mod betaling.

Konferencen sætter fokus på fremtidens idrætshal i krydsfeltet mellem skole og foreningsidræt. Hvordan indretter vi fremtidens idrætsfaciliteter til både idræt, bevægelse og læring? Hvordan kan idrætshallerne tilgodese en moderne idrætsundervisning i grundskolen, og hvordan kan skolernes faciliteter tilgodese foreningsidrætten efter skoletid? Dét og meget andet kan du blive klogere på, hvis du deltager den 14. september.

Læs mere og tilmeld dig på
skoleidraet.dk/rum-for-idraet-bevaegelse-og-laering