PRM: Afgørelser i håndboldsager

DIF's Appelinstans har besluttet at stadfæste Håndboldens Appelinstans' afgørelser af 5. maj 2020 og Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020.
19. jun 2020
DIF's Appelinstans har besluttet at stadfæste Håndboldens Appelinstans' afgørelser af 5. maj 2020 og Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020.

Appelinstansen har på møde den 18. juni 2020 behandlet klagerne fra Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold Elite over Håndboldens Appelinstans' afgørelser af 5. maj 2020 og over Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020 vedrørende afslutning på ligaen/1. division.

Appelinstansen udarbejder detaljerede kendelser, der vil blive udsendt til parterne senest den 2. juli 2020 og lagt på DIF's hjemmeside. Af hensyn til alle parters planlægning af den kommende sæson kan Appelinstansen dog allerede nu oplyse, at Appelinstansen har besluttet at stadfæste Håndboldens Appelinstans' afgørelser af 5. maj 2020 og Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020.

Dette betyder, at den beslutning om afslutning på ligaen og 1. division, som blev truffet den 15. april 2020 af Udvalget for professionel håndbold, ligger fast.

Appelinstansen har ingen supplerende bemærkninger i anledning af sagen.

Læs afgørelserne