Nu kan jeres trænere blive endnu dygtigere

Skal din forening være med til at sætte skub i den gode trænerudvikling? Gode trænere har afgørende betydning for idrætten – for fastholdelsen af medlemmerne, for rekruttering af nye medlemmer og for udviklingen af idrætten. DIF tilbyder uddannelserne Træner 1 og Træner 2 til efteråret 2020. Tilmeld dig allerede nu.
28. apr 2020
Skal din forening være med til at sætte skub i den gode trænerudvikling? Gode trænere har afgørende betydning for idrætten – for fastholdelsen af medlemmerne, for rekruttering af nye medlemmer og for udviklingen af idrætten. DIF tilbyder uddannelserne Træner 1 og Træner 2 til efteråret 2020. Tilmeld dig allerede nu.
Det kræver sit at stå i spidsen for en flok idrætsudøvere – om det er livlige børn, travle voksne eller seniorer. Alligevel tager frivillige landet over udfordringen op – en del af dem tager endda en træneruddannelse for at blive endnu bedre klædt på til opgaven. 

DIF har skruet to generelle træneruddannelser sammen, som giver trænere den generelle idrætsteoretiske og -pædagogiske viden. Specialforbundene står selv for den idrætsspecifikke del af uddannelsen. 

Omkring halvdelen af DIF Træner 1 og DIF Træner 2-uddannelserne tages som e-læring. E-lærings-kurserne skal være afsluttet, inden man møder op på kursusdagen. Der gives adgang til e-læringskurserne ca. 3 uger før kursusstart. 

Hvem kan være med? 
Alle, der har lyst til at blive en (endnu) bedre træner kan tage uddannelserne. Det gælder både udøvere, fungerende trænere eller frivillige der overvejer at blive trænere. Det vigtigste er lysten til at lære nyt og viljen til at bruge tiden.

Hvad er udbyttet af Træner 1?
Uddannelsen giver trænerne en generel introduktion til at fungere som træner i en idrætsforening. Med uddannelsen får trænerne basale redskaber og forståelse for den idrætsverden, de er en del af. Uddannelsen kommer både omkring fysisk træning, trænerrollen, idræt for børn og unge samt idrætsskader.
 
Hvem er Træner 1 målrettet til? 
DIF Træner 1 retter sig mod personer, der gerne vil opkvalificere deres trænerkompetencer. Det kan fx være udøvere, fungerende trænere eller forældre, som gerne vil være endnu bedre trænere.

Hvor og hvornår
Århus lørdag den 26. september kl. 09.00-18:00
Brøndby søndag den 27. september kl. 09.00-18:00

Pris og tilmelding
Kurset koster 1.750 kr. inkl. forplejning, og tilmelding sker direkte til det enkelte forbund. 
 
Sidste frist for tilmeldinger er den 27. august.

Hvad er udbyttet af Træner 2?
Uddannelsen gør deltagerne i stand til at fungere som trænere med ansvaret for årsplanlægningen. De får viden og redskaber til at arbejde med deres rolle som trænere og træningsplanlæggere. De får en større forståelse for de mange faktorer, der indvirker på træning og præstation som fx konditionstræning, ernæring, skadesforebyggelse og mentale aspekter.

Hvem er Træner 1 målrettet til?
DIF Træner 2-uddannelsen retter sig mod personer, der allerede har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, men som gerne vil opkvalificere deres trænerkompetencer yderligere. For at kunne deltage på DIF Træner 2 skal man have gennemført DIF Træner 1 eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer.

Hvor og hvornår
1. weekend: Brøndby, 31. oktober- 1. november 
2. weekend: Brøndby, den 28.-29. november
Tidspunkt: 09.00-18:00

Pris og tilmelding
Kurset koster 5.495 kr. pr. deltager inkl. forplejning, og tilmelding sker direkte til det enkelte forbund. 
Sidste frist for tilmeldinger er den 27. august.

Spred budskabet 
Hent indbydelsen til Træner 1 og 2-uddannelserne og spred budskabet til jeres trænere. 
 
Har du spørgsmål?
Du er også velkommen til at kontakte Nina Bundgaard på nb@dif.dk, hvis du har spørgsmål.