Gå direkte til indhold

Træner 2


DIF Træner 2-uddannelsen gør dig i stand til at fungere som trænere med ansvaret for årsplanlægningen. Du får viden og redskaber til at arbejde med din rolle som træner og træningsplanlægger. Du får en større forståelse for de mange faktorer, der indvirker på træning og præstation – fra konditionstræning, ernæring og skadeforebyggelse til de mentale aspekter.

Læs mere om DIF Træner 2 og find de næste hold her.
Tilmeldingen skal ske til dit forbund.

BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN

Udbytte
Når uddannelsen er gennemført vil deltagerne være i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for dit hold og den enkelte udøver. Dette indebærer bl.a.:

• Med udgangspunkt i udøvernes niveau og alder kunne planlægge sæson-, periode- og lektionsplaner
• Forstå og anvende grundlæggende psykologiske redskaber i idrætten
• Anvende og analysere grundlæggende tekniske aspekter i idrætten ud fra simple biomekaniske betragtninger
• Anvende og analysere grundlæggende fysiske aspekter i idrætten ud fra simple fysiologiske betragtninger
• Vejlede udøveren i forhold til konkurrence - før, under og efter
• Udarbejde simple målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med udøveren

Målgruppe
DIF Træner 2 uddannelserne retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. For at kunne deltage på DIF Træner 2 uddannelsen skal man have gennemført DIF Træner 1 eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer.

Indhold og varighed
Uddannelsen består af 5 e-læringskurser samt 36 undervisningslektioner bestående af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser.

Her vil blandt andet blive undervist i:

Træner 2 e-læring
Teknisk træning
Bevægelsesanalyse
Fysiologi
Træningsmiljø
Idrætsskader
E-læringskurserne skal være afsluttet før første kursusdag.

Træner 2 kursusdage
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne under overskrifterne teknisk træning, funktionel anatomi og biomekanik, fysisk træning, det motiverende træningsmiljø og idrætsskader.

Pris
Kr. 5.495 pr. deltager, inklusiv forplejning