Suspenderet sagsbehandling i foreningspuljen

Den nuværende corona-pandemi og de omfattende forholdsregler i samfundet har også indflydelse på idrætten. På den baggrund har DIF og DGI's foreningspulje også sat uddeling af puljens midler i bero.
23. mar 2020
Den nuværende corona-pandemi og de omfattende forholdsregler i samfundet har også indflydelse på idrætten. På den baggrund har DIF og DGI's foreningspulje også sat uddeling af puljens midler i bero.

Corona har også fået indflydelse på DIF og DGI's foreningspulje, hvor bevillingsudvalget har besluttet os for at holde en pause for bevillinger.

Bevillingsudvalget afventer situationen og håber inderligt, at vi snart kan være med til at støtte og igangsætte gode ideer og nye aktiviteter i foreningsidrætten. Det er desværre ikke muligt at genoptage uddeling af puljemidler, før coronaudbruddet er kommet under kontrol, og myndighederne lemper tiltagene på foreningsidrættens område.

Ansøgninger 0-30 t.kr. med afslutningsdato på eller før 30. april
Alle ansøgninger i beløbskategorien 0-30 t.kr. med afslutningsdato på eller før 30. april bliver annulleret, da disse ikke vil kunne bevilges og gennemføres inden for en overskuelig fremtid.

Ansøgningen kommer ikke til sagsbehandling i puljen og vil ikke modtage svar. Den er i stedet genåbnet som en kladde, som foreningen kan tilgå i ansøgningssystemet i Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk). Der vil foreningen også kunne redigere i ansøgningen og evt. genindsende den på et senere tidspunkt.

Ansøgninger 30-300 t. kr. er IKKE omfattet af suspenderingen
Suspenderingen har ikke indflydelse på den kommende skæringsdato i beløbskategorien 30-300 t.kr. Førstkommende skæringsdato for ansøgninger over 30.000 kr. er fortsat 31. marts 2020. Svar på disse ansøgninger forventes at blive udsendt primo maj.

Skæringsdatoer i den beløbskategori følger fortsat retningslinjerne for puljen, dvs. de øvrige skæringsdatoer er 31/7 og 31/10.

Vi håber ikke, at det bliver nødvendigt, men vil melde ud via DIF, DGI og Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk), hvis vi på et senere tidspunkt bliver nødt til at ændre yderligere i rammerne for ansøgning og sagsbehandling i regi af DIF og DGI's foreningspulje.

Læs mere om foreningspuljen