Så er DIF og DGI’s foreningspulje åbnet igen

Den 1. marts åbnede DIF og DGI’s foreningspulje igen og kan søges af idrætsforeninger i Danmark. I 2019 fik 1.464 foreninger bevilget 47 millioner kroner til en lang række idrætsinitiativer.
2. mar 2020
Den 1. marts åbnede DIF og DGI’s foreningspulje igen og kan søges af idrætsforeninger i Danmark. I 2019 fik 1.464 foreninger bevilget 47 millioner kroner til en lang række idrætsinitiativer.

Renovering af klatrevæggen på kornsiloen på Haderslev Havn, etablering af lys ved Sorø Tennisklubs baner og en indsats for bedre badekultur i Brande Idrætsforening. Sådan lyder et lille udsnit af de tiltag, som DIF og DGI’s foreningspulje i 2019 bevilgede støtte til. I alt blev der på baggrund af ansøgninger bevilget hele 47 millioner kroner til intet mindre end 1.464 idrætsforeninger.

Puljen har holdt vinterlukket, men den 1. marts åbnede den igen og er klar til at behandle ansøgninger for 2020. Også i år vil der være godt 40 millioner kroner til rådighed til at skabe udvikling i landets idrætsforeninger og give de frivillige kræfter mulighed for at udleve de drømme, de har på vegne af deres foreninger.

www.dif.dk/stotte kan man læse mere om, hvordan man søger puljen. Her kan man også se, hvem der har fået støtte i foreningspuljens to første leveår.

Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:

Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer. Aftalen afløste en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals/automatmidler.

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

DIF og DGI valgte at oprette en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje, hvorfra der uddeles cirka 45 millioner kroner om året. Alle idrætsforeninger i Danmark kan søge puljen.

Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.