47 millioner kroner skaber idrætsaktivitet og udvikling i hele landet

DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i hele landet, og pengene har været med til at skabe masser af aktivitet og opfylde de frivillige drømme. Puljen åbner igen 1. marts.
11. feb 2020
DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i hele landet, og pengene har været med til at skabe masser af aktivitet og opfylde de frivillige drømme. Puljen åbner igen 1. marts.

Interessen for DIF og DGI’s foreningspulje er fortsat enorm. I 2019 – puljens andet leveår - blev der bevilget i alt 47 millioner kroner til 1464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner. Midlerne er gået til en masse forskellige tiltag som f.eks. renovering af klatrevæggen på kornsiloen på Haderslev Havn, etablering af lys ved Sorø Tennisklubs baner og en indsats for bedre badekultur i Brande Idrætsforening.

”Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne,” siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt. Midler som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.


Midler skaber udvikling og aktivitet

For at spare administrationsudgifter gik DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI’s foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger.

”Midlerne skaber udvikling og aktivitet i de enkelte idrætsforeninger og gør derfor en kæmpe forskel ude i lokalsamfundene. Der har været tusindvis af spændende og inspirerende ansøgninger, og foreningspuljen har opfyldt rigtig mange af de ønsker og drømme, som findes blandt de frivillige kræfter i idrætsforeningerne,” siger Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Der er også stor tilfredshed med foreningspuljen hos DGI.

”Det er er godt at se, at der er kort vej fra ansøgning til handling. Når de mange idéer og initiativer bliver til virkelighed, så gør det en positiv forskel i forhold til at få flere i gang med at dyrke idræt og motion. Derved støtter idrætsforeningerne også op om Bevæg dig for livet, DGI og DIF’s fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, kan findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger der hidtil har fået bevilget penge fra puljen.


For yderligere oplysninger kontakt:

Niels Nygaard, formand DIF, 20737112

Charlotte Bach Thomassen, formand DGI, 30283295

Konsulent i DIF og DGI’s lokalforeningspulje, Trygve Laub Asserhøj, taa@dif.dk, 43262173 (For praktiske spørgsmål om puljen)


Fakta om bevillingerne fra DIF og DGI’s foreningspulje i 2019

1464 foreninger fra 95 ud af landets 98 kommuner har fået bevilget i alt 47 millioner kroner.


Regional fordeling:

Region Syddanmark: 13,7 millioner kroner

Region Hovedstaden: 10,3

Region Midtjylland: 10,3

Region Sjælland: 7,7

Region Nordjylland: 5,1

 
Top 3-kommuner:

Københavns Kommune: 2,3 millioner kroner

Aarhus Kommune: 2,3

Aalborg Kommune: 1,9

Top 3-kommuner ift. bevilget beløb pr. medlem af DIF og DGI

Guldborgsund Kommune: 63 kroner pr. medlem

Lolland Kommune: 60

Langeland: 50