71 pct. af DIF´s idrætsforeninger ser lyst på fremtiden

Det ser lyst ud for foreningslivet, hvis man spørger idrætsforeningerne under DIF. 2.250 foreninger har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres hverdag og holdninger.
9. dec 2019
Det ser lyst ud for foreningslivet, hvis man spørger idrætsforeningerne under DIF. 2.250 foreninger har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres hverdag og holdninger.
Det er vigtig viden, som DIF tager med i det videre arbejde på det politiske program for perioden 2021-2024. 
 

Vi skal stå sammen, turde noget og styrke det fundament, vi står på. Det forudsætter konkret stillingtagen til DIF-idrættens udfordringer, potentialer og udvikling – og hvem kender hverdagens udfordringer bedre, end vores knap 9.000 foreninger?

Et lyst udgangspunkt for det næste politiske program
Overordnet set ser idrætsforeninger under DIF lyst på fremtiden. 71 pct. af bevarelserne ser positivt på de næste fem år og hele 44 pct. forventer et stigende antal medlemmer.

Rekruttering af frivillige er en tilbagevendende udfordring for de fleste foreninger alligevel mener 37 pct. af de foreninger, der har svaret, at de vil lykkes med at tiltrække tilstrækkeligt med frivillige.

Samfundsansvar er vigtigt – men måderne til at løfte det, er meget forskellige
DIF get2sport og DIF Soldaterprojekt er initiativer, der understøtter lokale foreninger, som gør en særlig social indsats. Sociale indsatser, som også har vakt international anerkendelse i form af senest nominering til den prestigefyldte pris Sport Organization of the Year.

Det ansvar tager man også til sig i foreningslivet. En tredjedel af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de finder det vigtigt eller meget vigtigt at have særlige tilbud målrettet udsatte grupper. Andre foreninger ser bredere på deres sociale ansvar:

”Vi har kun haft enkelte tilbud rettet mod indvandrere, ældre, syge eller andre. Men vi har masser af ældre, arbejdsløse, førtidspensionister og folk med fysiske og psykiske skavanker i vores medlemskreds. Vi kalder dem bare ikke socialt udsatte. Vi kalder dem Kurt, Niels, Jette, Lise, og hvad de nu hedder. Og 20 procent af vores unge har indvandrerbaggrund. Vores filosofi er, at vi skal være en klub for alle, og vi tror, på at det er sjovest for folk at blive blandet op med andre" - Formand for en forening under DIF.

Citatet vidner om, at idrætsforeninger allerede tager et stort ansvar for at inkludere flere i foreningslivet. Metoderne til at få flere forskellige grupper ind i foreningslivet vil være forskellige og afhænge af såvel størrelsen på foreningen såvel som den lokale foreningskultur. Særlige tilbud målrettet socialt udsatte er vigtige, men gode rammer for foreningsidrætten er lige så vigtigt, når der skal skabes et foreningsliv for alle.

Øverst på ønskelisten: Flere frivillige ildsjæle med de rigtige kompetencer
Det danske foreningsliv bygger på fællesskab og frivillige. Og netop behovet for særligt engagerede frivillige, der er klar til at investere noget ekstra i klubben, er i høj kurs hos foreningerne. Det svarer knap 70 pct.af de adspurgte.

Dedikerede frivillige kan dog ikke stå alene. Vi står over for nye forventninger til foreningslivet fra nuværende og nye medlemmer. Nye og nuværende medlemmer forventer fx i stigende grad, at foreninger benytter sociale medier, og at fx tilmeldingsmoduler er digitale. Det stiller nye krav til de kompetencer, der er brug for, at de frivillige besidder – og det kan være vanskeligere at sikre for den enkelte forening.

Derfor ser DIF det som en vigtig del af det næste politiske program at understøtte specialforbund og foreninger i at rekruttere frivillige med nye kompetencer.

Næste skridt for det nye politiske program
DIF’s næste politiske program bliver vedtaget til foråret. Det træder i kraft den 1. januar 2021 og sætter en fælles ramme for hele DIF og specialforbundene. Det næste politiske program gælder for perioden 2021-2024.