Sådan gør SAIF Badminton for at få flere unge spillere

Det er ikke altid nemt at få flere medlemmer. Men SAIF Badminton synes at have knækket koden. Vi har talt med seniorformand Thomas Irving Pedersen, som selv startede i SAIF i 2003, fordi han flyttede til Frederiksberg for at studere på CBS.
6. sep 2019
Det er ikke altid nemt at få flere medlemmer. Men SAIF Badminton synes at have knækket koden. Vi har talt med seniorformand Thomas Irving Pedersen, som selv startede i SAIF i 2003, fordi han flyttede til Frederiksberg for at studere på CBS.

5 spørgsmål til Thomas

Hvad er det, I har lykkes med som forening i forhold til at få nye medlemmer? Og især de unge studerende?

Dels har vi prioriteret, at det skal være billigt at spille i klubben, så også de studerende kan være med. Men vi prøver også at være synlige på de sociale medier, hvor vi kan fremvise billeder og videoer fra klublivet. Og så er det vigtigt at have en opdateret hjemmeside med billeder af mennesker, man kan identificere sig med.

Hvad gør I helt konkret for at tage imod nye medlemmer?
Vi har altid haft et stort fokus på at tage godt imod de nye medlemmer. Vi sørger for, at der altid kommer nogen og byder de nye medlemmer velkommen, hvad enten det er en træner, et udvalgsmedlem eller bare de øvrige spillere, som også er gode til at spotte, når der er nye spillere i hallen. Langt de fleste medlemmer kommer via mund-til-mund-metoden, fordi deres kollega, nabo eller gamle klubkammerat har anbefalet SAIF.

Hvilke konkrete tiltag har I gjort, som andre foreninger kunne lære af?
Jeg tror, at det er vigtigt, at man som klub tør italesætte, hvad man vil være som klub. Vi driver klubben under mottoet ”Fjer, Fester & Fællesskab”, og når vi skal tage vigtige beslutninger om, hvad der skal prioriteres i budget osv., kigger vi altid på, om det falder ind under en af disse tre kategorier. Det er også et budskab, der er nemt at afkode for nye medlemmer, så de kan vurdere, om de kan se sig selv passe i det, inden de kontakter klubben.

Hvilke tiltag gør I for at fastholde dem, I får ind?
Ved opstart bliver man præsenteret for en detaljeret sæsonkalender, så man har mulighed for at plotte alle de sociale arrangementer i kalenderen og have de bedste forudsætninger for at komme godt ind i klublivet. De fleste har svært ved at slippe klubben igen, når de først er begyndt at tage del i det sociale.

Hvordan er I lykkes med at opbygge den her ”hurtigt integrerende kultur”?
Vi har siden dag 1 haft fokus på, at klubben skulle være dynamisk og ikke bare uddø i takt med, at de eksisterende spillere får familie eller flytter væk fra området. Vi har aldrig lagt skjul på, at nye medlemmer er velkomne, og så er der automatisk opstået en kultur, hvor spillerne er vant til at tage godt imod nye, og hvor de nye spillere så bærer kulturen videre med at tage godt i mod de nye den efterfølgende sæson. Med nye medlemmer kommer der også ny energi ind i klubben samtidig med, at man stadig kan videreføre de gamle traditioner i klubben.

Læs også om Mathilde, som er flyttet fra Sakskøbing på Lolland til København for at læse. Hun har valgt at holde fast i sin idræt og er startet i SAIF. Læs om hendes oplevelser her.

Læs mere om SAIF Badminton