Opfordring til ny regering: Styrk foreningslivet

Tre organisationer er gået sammen om et fælles politisk frivillighedsudspil til den nye regering. Udspillet ’Foreningsliv og frivillighed’ indeholder fem konkrete anbefalinger til, hvordan foreningslivet kan styrkes.
5. jul 2019
Tre organisationer er gået sammen om et fælles politisk frivillighedsudspil til den nye regering. Udspillet ’Foreningsliv og frivillighed’ indeholder fem konkrete anbefalinger til, hvordan foreningslivet kan styrkes.

Indfør fritidspas i alle kommuner og mindsk bureaukratiet i foreningslivet.

Sådan lyder nogle af de fem konkrete anbefalinger til et styrket foreningsliv, som de tre store foreningsorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF),DGI og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har sendt på gaden under titlen ’Foreningsliv og frivillighed – værdier og anbefalinger’.

”Danmark har netop fået en ny regering og et nyt folketing, som allerede har anerkendt foreningslivet betydning i det politiske forståelsespapir. Vi opfordrer til, at politikerne passer fortsat godt på foreningslivet og lader sig inspirere af vores anbefalinger til et styrket foreningsliv. Det er afgørende for både borgerne og samfundet, at det frivillige foreningsliv står stærkt.Derfor er vi gået sammen med DGI og DUF om de her anbefalinger til at gøre vores alles foreningsliv endnu bedre,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard

Foreningslivet i DIF, DGI og DUF er med samlet ca. 2,8 millioner medlemmer i cirka 18.000 lokale foreninger helt centrale aktører i det demokratiske og folkeoplysende foreningsliv.

”Foreningernes fællesskaber, som er båret af over 600.000 frivillige, er hjørnestene i opbygningen af det danske samfund. I vores foreninger har vi det vi først og fremmest sjovt, men vi bliver også sunde, aktive og ansvarsfulde borgere. Vi bliver nysgerrige på hinanden og på verden. Og vi skaber større tillid og sammenhængskraft. Det skal vi værne om,” siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.  

Selvom foreningsdeltagelsen og frivilligheden fortsat er stabil og høj i Danmark, så er der også udfordringer.

”Vi har en fælles udfordring med, at der er forskellige grupper i samfundet, der ofte står uden for samfundets fællesskaber. Det har fysiske, sociale og mentale omkostninger. Vi skal derfor hjælpe alle de borgere, der står udenfor fællesskaberne med at blive en del af foreningslivet. Det er en fælles opgave for foreningsliv, stat og kommuner at sikre, at flere udsatte grupper involveres i foreningernes fællesskaber,” siger formanden for DUF, Chris Preuss.

De fem anbefalinger i ’Foreningsliv og frivillighed’:
• Mindre bureaukrati i foreningerne
• Armslængde fra stat og marked til foreningslivet
• Projekter skal afløses af partnerskaber
• Civilsamfundets værdi skal synliggøres
• Fritidspas indføres i alle kommuner

Udspillet ’Foreningsliv og frivillighed – værdier og anbefalinger’ kan læses på https://www.dif.dk/da/politik/vi-s-mener/difs-politiker-og-holdninger

Yderligere information:
Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, tlf. 30 28 32 95
Chris Preuss, formand for DUF, tlf. 22 88 99 96
Niels Nygaard, formand for DIF, tlf. tlf. 20 73 71 12

Foto: DIF (Fri afbenyttelse)