Rift om foreningspuljen

Der har været så mange ansøgninger til DIF og DGI’s foreningspulje, at 43 millioner kroner vil blive bevilget til idrætsforeningerne inden årets udgang. Derfor lukker puljen midlertidigt for nye ansøgninger, men åbner op igen i begyndelsen af 2019.
12. nov 2018
Der har været så mange ansøgninger til DIF og DGI’s foreningspulje, at 43 millioner kroner vil blive bevilget til idrætsforeningerne inden årets udgang. Derfor lukker puljen midlertidigt for nye ansøgninger, men åbner op igen i begyndelsen af 2019.

DIF og DGI’s foreningspulje, der åbnede for ansøgninger i foråret, har været meget populær hos de danske idrætsforeninger. Pt. er der bevilget 28 millioner kroner fra puljen til i alt 927 foreninger fra stort set alle egne af landet. Der ligger rigtig mange ansøgninger i DIF og DGI’s foreningspuljes system, så ved årsskiftet forventes alle de 43 millioner kroner, som udgør første års samlede bevilling, at være uddelt.

Derfor lukkede puljen den 1. november midlertidigt for nye ansøgninger. Ansøgninger fra denne dato vil blive genåbnet som kladder. Det betyder, at de ikke er aktive, men skal genindsendes af foreninger, når puljen igen åbner for ansøgninger.

Puljen åbnes op igen i begyndelsen af 2019. Den præcise åbningsdato og øvrige rammer og retningslinjer for puljen offentliggøres i Centralt Foreningsregister (www.medlemstal.dk) samt på DIF og DGI’s hjemmesider.

Den store interesse for at søge indikerer også, at det ikke bliver et problem af finde egnede initiativer at tilgodese i de kommende år. Puljen løber foreløbig frem til og med 2021, hvor der ske en politisk evaluering af puljen.

Puljen har sin baggrund i en aftale mellem regeringen, DF, S, SF og RV fra november 2017 om at oprette lokalforeningspuljer, der skal støtte hverdagens fællesskaber i foreningslivet og skabe rum til udvikling. DIF og DGI er gået sammen om at uddele deres midler til idrætsforeningslivet (43 millioner kroner årligt) i fælles regi via DIF og DGI’s foreningspulje.

Der arbejdes i øjeblikket fra DIF og DGI’s foreningspuljes side på en interaktiv, digital løsning, hvor man kan gå på opdagelse i, hvilke foreninger, der har fået støtte, hvilke forbund de hører til, hvor i landet, der er givet støtte etc. Men allerede nu er der muligt på dif.dk at se, hvilke foreninger, der indtil videre har fået bevilget midler fra puljen. Her er der også detaljerede oplysninger om, hvordan man søger puljen. Information om puljen og retningslinjer i forbindelse med ansøgninger kan findes her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Spørgsmål om puljen bedes rettet til konsulent hos DIF og DGI’s foreningspulje, Trygve Laub Asserhøj, på taa@dif.dk/43262173.