Gør din forening klar til DIF og DGI’s foreningspulje

Hvis en forening vil have del i midlerne fra DIF og DGI’s foreningspulje, så skal den have et CVR-nummer og en NemKonto.
10. apr 2018
Hvis en forening vil have del i midlerne fra DIF og DGI’s foreningspulje, så skal den have et CVR-nummer og en NemKonto.

DIF og DGI’s foreningspulje åbnede i 2018, og det første år blev knap 44 millioner kroner bevilget til de danske idrætsforeninger. En forudsætning for at få udbetalt midler er, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Her er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her.

 Ansøgningsproceduren ved DIF og DGI's foreningspulje finder sted via Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk), hvor foreningerne også indberetter medlemstal.

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Læs mere her: www.dif.dk/da/forening/stoette