Brug for økonomisk hjælp?

En ny pulje til idrætsforeningerne, DIF og DGI’s foreningspulje, ser snart dagens lys. Her er lidt information om, hvad der kommer til at ske, og hvad foreningerne kan se frem til.
31. jan 2018
En ny pulje til idrætsforeningerne, DIF og DGI’s foreningspulje, ser snart dagens lys. Her er lidt information om, hvad der kommer til at ske, og hvad foreningerne kan se frem til.
VIGTIGT: DIF og DGI's foreningspulje er, siden denne denne nyhed blev skrevet, åbnet, og der kan ansøges. Læs mere om puljen, og hvordan foreningerne søger her: www.dif.dk/da/forening/stoette

Mangler I midler til idrætsmateriel i jeres forening, vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til helt nye målgrupper, vil I afprøve nye idrætsinitiativer, eller vil I udvikle jeres forening ved at tilegne jer nye kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp på vej.

DIF og DGI administrerer som noget nyt en foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 millioner kroner årligt til de lokale idrætsforeninger, der er organiseret i DIF eller DGI.

Midlerne skal være med til at skabe rum til udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer, som er med til at sikre idrætsforeningernes daglige virke, og som understøtter, at flere danskere skal være medlem af en idrætsforening.

De nærmere kriterier er i øjeblikket ved at blive fastlagt af de to organisationer, og det forventes, at foreningerne kan ansøge fra medio april. Ansøgningsprocessen kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (CFR - www.medlemstal.dk), som foreningerne også bruger til at registrere medlemstal. Alle foreninger vil modtage yderlige information om DIF og DGI’s foreningspulje direkte fra CFR – blandt andet når det åbnes op for ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne til puljen vil der blive lagt vægt på, at midlerne skal ud at virke i mange foreninger i hele landet.

Selvom der går nogle måneder, før det er muligt at ansøge, så er det en god idé allerede nu at overveje, hvilke initiativer der kan hjælpe jeres klub til at udvikle sig.


Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:

• Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer. Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals/automatmidler i 2015. I 2016-2017 var der en midlertidig overgangsordning, som nu afløses af en helt ny ordning.

• Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

• Midlerne er på finansloven og indeksreguleres med finansloven fremadrettet. Midlerne er således hverken knyttet til udlodningsmidlerne (tipsmidlerne) eller for den sags skyld midler fra spillehaller.

• DIF og DGI har valgt at oprette en fælles pulje, som i 2018 udgør ca. 45. mio. kr. Lokale foreninger under DIF og DGI kan kun søge puljen under DIF og DGI.

• Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.