Sådan søger du merit på DIF’s træneruddannelser

Det er muligt at søge merit til en række af DIF's træneruddannelser - læs her hvordan.
28. maj 2014
Det er muligt at søge merit til en række af DIF's træneruddannelser - læs her hvordan.

Hvad giver merit?
Du kan få merit på DIF’s træneruddannelser, hvis der findes fag, som du har taget på samme eller højere niveau, eller hvis du på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer. I nogle tilfælde skal du deltage i undervisningen, selvom du opfylder betingelserne for merit. Det gælder for eksempel, hvis undervisningen og eventuelle prøver er integreret med et eller flere andre fag.

Sådan søger du om merit
-
I forbindelse med at du søger om optagelse på uddannelsen, skal du ansøge om merit

- Du skal selv – med udgangspunkt i DIF’s indholdsbeskrivelse for det givne fag – kunne dokumentere, at tidligere uddannelses- og/eller kursusforløb giver dig den viden og de kompetencer, som du vil erhverve dig på DIF’s uddannelse. Du skal derfor beskrive det tidligere kursus/uddannelses indhold og varighed, samt hvem der har udbudt det. Det er ikke tilstrækkeligt at sende et diplom.

- Kursus-/uddannelsesforløbet må højest ligge 5 år tilbage – med mindre du løbende har haft praktisk erfaring inden for det givne område og/eller løbende selv har vedligeholdt din teoretiske viden.

- Du skal sende din meritansøgning til uddannelse@dif.dk og kan forvente svar i løbet af 1-2 uger. Husk at medsende kursets/uddannelsens navn, udbyder, varighed, indholdsbeskrivelse, formål og læringsmål samt kursusbevis for det kursus-/uddannelsesforløb, der ønskes merit for.

Hvilke uddannelser kan der søges merit til?
DIF Træner 1 og DIF Træner 2
DIF Coaching 1 og 2
DIF Diplomtræner
Idrættens Træner Akademi

Reduktion i pris
På DIF Træner 1 og DIF Træner 2 er det ikke muligt at få refunderet i prisen for uddannelsen, selvom du får merit. På DIF Diplom og Idrættens Træner Akademi vil det være en individuel vurdering.

Spørgsmål
Har du spørgsmål om merit, kan du kontakte projektsekretær Camilla Kruse (ckr@dif.dk) eller uddannelseskonsulent Jakob Ovesen (jov@dif.dk)