Gå direkte til indhold

REFERAT AF ÅRSMØDE 2019

FORUM : REPRÆSENTANTSKABET

Mødedato: Den 4. maj 2019
Mødestart: 09.00
Mødested: Gunnar Nu Kongressen
Referent: Astrid Anine Kristensen

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye forbundsformænd velkomne i DIF.

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s protektor, Hendes Majestæt Dronningen. 

1. Valg af dirigent

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at mødet var beslutningsdygtigt og at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler. Der blev oplyst, der var kampvalg og der derfor var nedsat et stemmeudvalg. 


2. Formandens beretning


Formanden aflagde herefter sin beretning [Link]

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren [Link].

Formanden kvitterede for ministerens tale

Dirigenten genoptog mødet og åbnede for debat om såvel mundtlige som skriftlige beretninger.

 
Debat om beretning: 

Lars Jørgensen, Dansk Svømmeunion [Link]

René Toft, Badminton Danmark [Link]

Niels Nygaard, DIF [Link]. 

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

  
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet omhandlede perioden 1. januar – 31. december 2018.

DIF’s økonomiansvarlig, Christian Pedersen, politiske bemærkninger til regnskabet [Link]

DIF’s økonomidirektør, Morten Olesen, gennemgik regnskabet for 2018 [Link]


Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2018 blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. DIF19

Repræsentantskabet kårede OL Excited som vinder af DIF19 Sportshack.


5. Behandling af forslag

5.1. Gennemførelse af anbefalinger om good governance

DIF’s administrerende direktør, Morten Mølholm, motiverede forslaget. [Link]

Dirigenten satte herefter forslaget til debat.

Allan Nyhus, Dansk Svømmeunion [Link]

René Toft, Badminton Danmark [Link]

Jan Sylvest, Dansk Fægte-Fobund [Link]

Walther Rahbek, Dansk Orienterings-Forbund [Link]

Niels Nygaard, DIF [Link]

Der var ikke yderligere bemærkninger til forslaget. Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 


5.2. Præcisering og opdatering af DIF’s love

Der var ikke yderligere bemærkninger til forslaget. Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. [Link]6. Årets Specialforbund

Repræsentantskabet kårede Dansk Arbejderidræt til Årets Specialforbund 2019.


7. Valg til bestyrelsen


7.1.
 Valg af formand for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Niels Nygaard blev valgt som formand for 2 år.

7.2 Valg af økonomiansvarlig for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Christian Pedersen blev valgt som økonomiansvarlig for 2 år.

7.2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Dirigenten konstaterede, at Flemming Knudsen, Lotte Büchert og Tine Teilmann er valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år (dog afgår Flemming Knudsen på grund af alder på årsmødet i 2020, jf.§11, stk.9).

7.3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Anne-Mette Binder, blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

7.4. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Stine Sørensen og Walther Rahbek blev valgt som 1. og 2. suppleant for 1 år. 

8. Valg til DIF’s appelinstans

8.1. Valg af 3 medlemmer for 5 år
Dirigenten konstaerede, at Annelise Vidø, Morten Larsen og Claus Juel Hansen blev valgt som medlemmer for 5 år. 


9. Valg til Dopingnævnet


9.1.
 Valg af medlem for 3 år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev valgt som medlem for 3 år. 


9.2. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Jon Bjarke Rasmussen og Helle Quotrup Tvilum Bachmann blev valgt som suppleanter for 1 år. 


10. Valg til Matchfixingnævnet

10.1.
 Valg af formand for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev valgt som formand for 2 år.


10.2. Valg af medlem for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Nanna Blach blev valgt som medlem for 2 år. 

11. Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at revisionsfirmaet Ernest & Young Godkendt Revisionspartnerskab blev valgt som statsautoriseret revisor.


12. Valg af intern revisor for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Rolf Lind blev valgt som intern revisor for 2 år.

13. Eventuelt

Uidentificerbar, Dansk Svømmeunion [Link]

René Toft, Badminton Danmark [Link]

Benny Elmann-Larsen, Moderne Femkamp [Link]

John Hansen, Dansk Skytte Union [Link]

Niels Nygaard: [Link]