Gå direkte til indhold

REFERAT AF ÅRSMØDE 2015

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet, kulturministeren samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF og også DIF’s nye bestyrelsesmedlem, Susanne Ward, velkommen. Susanne er aktivkomiteens repræsentant i DIF’s bestyrelse. Endelig mindes repræsentantskabet to afdøde, tidligere specialforbundsformænd i DIF, Peter Petersen, og Peter Aage Jensen.

[Link]

Valg af dirigent [Link]

Formanden for Danmarks Idrætsforbund mundtlige beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning, som kan ses på www.dif.dk. [Link med formandens beretning]

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren [Link].

Mødet blev genoptaget efter kulturministerens tale. Formanden kvitterede for ministerens tale [Link]. 
Herefter udbad dirigenten sig bemærkninger til både de skriftlige og mundtlige beretninger. 

Debat om beretning:

- René Toft, Badminton Danmark: [Link].

- Flemming Riis, Danmarks Sportsdanserforbund: [Link]. 

- Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: 

- Thorbjørn Ovedahl, Dansk Floorball Union: (Link)

- Jim Staffensen, Dansk Golf Union: [Link]

- Susanne Bach Bager, Dansk Militært Idrætsforbund: [Link]. 

- Jesper Møller, Dansk Boldspil-Union: [Link]. 

- Mona Rasmussen, Dansk Militært Idrætsforbund: [Link].

- Niels Nygaard, DIF: [Link].

Beretningen blev derefter taget til efterretning.  

3.    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen, gennemgik regnskabet for 2014 (Powerpoints hertil kan rekvireres): [Link]. 

Der var ikke bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev vedtaget. 

4.    Behandling af forslag

4.1 Politisk program 2015 - 2020


DIF’s formand, Niels Nygaard, præsenterede forslaget: [Link]. 

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: [Link]. 
 
Niels Nygaard, DIF: [Link].

Dirigenten tog derefter forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven umiddelbart efter vedtagelsen.

4.2 Forslag om to næst formænd i DIF

DIF’s bestyrelsesmedlem, Flemming Knudsen, præsenterede forslaget: [Link].

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: [Link]. 

Jim Staffensen, Dansk Golf Union: [Link]. 

Dirigenten tog derefter forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven 1. januar 2016. 

4.3 Forslag til nedlæggelse af dopingudvalget mv.     

DIF’s bestyrelsesmedlem, Lotte Büchert, præsenterede forslaget: [Link].

Der var ikke bemærkninger til forslaget. 

Dirigenten tog derefter forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven umiddelbart efter vedtagelsen.

4.4 Forslag til ændring af DM-regulativet

DIF’s bestyrelsesmedlem, Thomas Bach, præsenterede forslaget (Link)


Der var ikke bemærkninger til forslaget. 

Dirigenten tog derefter forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven umiddelbart efter vedtagelsen.

5.    Valg af formand for 2 år

    Dirigenten konstaterede, at Niels Nygaard blev genvalgt for 2 år.    

6.     Valg til bestyrelsen

6.1 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Tine Teilmann, Lotte Büchert og Flemming Knudsen for 2 år. 

6.2 Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
    
Dirigenten konstaterede, at Frans Hammer blev genvalgt som 1. suppleant, og Hans Natorp blev genvalgt som 2. suppleant - begge for 1 år.

7.     Valg til DIF-idrættens højeste appelinstans. Valg af 2 medlemmer for 5 år

7.1 Valg af medlem for 5 år


Dirigenten konstaterede, at John Skovbjerg blev genvalgt som medlem for 5 år.

Dirigenten konstaterede, at Louise Saul blev valgt som medlem for 5 år.

8.    Valg til dopingnævnet

8.1. Valg af medlem for 3 år 


Dirigenten konstaterede, at Mogens Kreutzfeldt blev genvalgt for 3 år. 

8.2. Valg af suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Inge-Lis Kanstrup blev valgt som medicinsk suppleant for 1 år. Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år. 

9.    Valg til matchfixingnævn

9.1. Valg af formand
 

Dirigenten konstaterede, at Torben Jessen blev genvalgt som formand for 2 år.             

9.2 Valg af medlem for 2 år 

Dirigenten konstaterede, at Nanna Blach blev genvalgt for 2 år. 

9.3 Valg af medlem for 1 år
    
Dirigenten konstaterede, at Peter Schønning blev genvalg for 1 år. 

9.4 Valg af suppleant for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt som suppleant for 1 år. 

10.    Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at EY blev genvalgt.

11.    Valg af en intern revisor for 2 år
    
Dirigenten konstaterede, at Per Værndal blev genvalgt for 2 år. 

12.    Eventuelt

    Erik Andersen, Danmarks Idrætsforbunds venner: [Link].
    
    Pia Gulstad, Dansk Kano- og Kajakforbund: [Link]. 

Rolf Lind, Bueskydning Danmark, sendte en hilsen til den afgåede direktør i DIF, Karl Chr. Koch: [Link]. 

Niels Nygaard takkede for hilsenen til Karl Chr. Koch. Dernæst takkede han for et godt årsmøde. Dernæst gratulerede han alle kandidater med valg og takkede alle, som stoppede i DIF’s bestyrelse og udvalg, for indsatsen. Afslutningsvis takkede han dirigenten. Årsmødet var herefter afsluttet: [Link]