Gå direkte til indhold

Idrætsskoler

Styrk skolen ved at blive certificeret idrætsskole og styrk elevernes grundmotoriske fundament, alsidige færdigheder inden for idrætten og glæden ved at bevæge sig.

Bag idrætsskolerne står et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark (TD) og VIA University College

For at blive certificeret idrætsskole skal skolen opkvalificeres og idrætten opprioriteres. Sådan, at skolen har fokus på, at eleverne styrker deres grundmotoriske fundament, mestrer alsidige færdigheder inden for idræt og udvikler glæden ved at bevæge sig.

Forskning viser, at idrætsskoler bidrager til, at eleverne lærer mere, trives bedre og at deres sundhed øges.

Hvad skal der til for at blive en idrætsskole?
For at blive en certificeret idrætsskole skal skolen opprioriterer at have minimum fire, gerne seks, ugentlige idrætslektioner fra 1. – 9. klassetrin. Derudover får alle lærerne et helhedsorienteret kompetenceløft, hvor der arbejdes på flere områder: Mindset, viden, færdigheder og forankring. Formålet er at skabe en kultur, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunkt for hele skolen.

2 muligheder for at blive idrætsskole
Man kan som skole blive idrætsskole ved to forskellige forløb:

1. Kompetenceløft løft med certificering
2. eller udelukkende arbejde med kompetenceløft

Første forløb, som er et mere udvidet forløb, indeholder:

• et implementeringsforløb for ledelse og en styregruppe med udvalgte medarbejdere
• et kompetenceløft til idrætslærerne
• En afsluttede certificering.

Når certificeringen er gennemført, vil der løbende være mulighed for re-certificering og yderligere udviklingstiltag.

Andet forløb indeholder:

• en forventningsafstemning og ledelsesmæssig rammesætning
• kompetenceløft for de medarbejdere, der underviser i idræt på skolen.

Læs mere om idrætsskoler og kompetenceløft

Vil I være idrætsskole?
Hvis I som skole ønsker at blive idrætsskole, er I meget velkomne til at kontakte nedenstående kontaktpersoner.
Første step er et uforpligtende møde, hvor vi i fællesskab drøfter, hvilke ønsker og overvejelser I har.

Som kommune er I også meget velkomne til at tage kontakt, hvorefter vi tager en indledende snak, som vil klæde jer på til at udvælge én eller flere skoler som kunne have gavn og glæde af at blive idrætsskole.

Kontaktpersoner
Team Danmark
Peter Jensen
Mail: peje@teamdanmark.dk
T: 27 20 37 33 


VIA University College
Bodil Borg Høj
Mail: bbh@via.dk
T: 87 55 29 89


Danmarks Idrætsforbund
Liselotte Byrnak
Mail: lby@dif.dk
T: 43 26 20 70