Gå direkte til indhold

Find et medlem af DIF's bestyrelse

DIF's bestyrelse forestår den daglige politiske ledelse af DIF. Klik på 'Læs mere', hvis du fx vil se, hvilket specialforbund hvert enkelt medlem er kontaktperson for.

Bestyrelsen består af:

  • en formand
  • to næstformænd
  • en økonomiansvarlig
  • en IOC repræsentant
  • en repræsentant fra aktivkomitéen
  • seks menige medlemmer
  • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen.

Sekretær for bestyrelsen er Rasmus Lyhne Ibsen, rli@dif.dk

Bestyrelsens forretningsorden kan læses her

Honorering af DIF's bestyrelse samt rejse- og gavepolitik kan læses her

Filtrer i medarbejdere