Gå direkte til indhold

Organisering og ledelse

Ledelse og organisering er afgørende for, at foreningen giver gode oplevelser til medlemmer, frivillige, forældre mv. Og organisering er ikke kun bestyrelsens ansvar, men også trænere og lederes ansvar, da det er dem, som udfører opgaverne i praksis. Hvis foreningsledelsen er god, så har foreningen ofte lettere ved at rekruttere og fastholde både frivillige og aktive medlemmer.

 • DIF har lavet en lang række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig som frivillig i dagligdagen. Du kan hente værktøjerne i en samlet fil. I den samlede fil har du ikke mulighed for at skrive i dokumentet elektronisk.

 • Det er ikke altid tydeligt, hvem der laver hvad i en forening. Det er derfor en god idé jævnligt at kigge nærmere på, hvordan klubben er organiseret, dvs. hvilke opgaver der bliver løst, og hvem der løser dem. Få et overblik, der kan give inspiration til at aflaste nogle for opgaver og få set på, om der er brug for flere frivillige eller en anden opbygning.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Når flere deles om arbejdet, er der mindre arbejde til hver enkelt. Det kan derfor være en fordel for klubben at få flere til at arbejde lidt.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Vi har lavet en liste med opgaver, som frivillige udfører i foreningerne. Listen er ikke udtømmende, men kan bruges som inspiration.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • En del af foreningsarbejdet er at deltage i møder, men kvaliteten af møderne kan svinge meget. Med værktøjet skaber I en model for at afvikle bedre møder.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Alle foreninger oplever konflikter i større eller mindre grad. Konflikter kan være opslidende, men kan også bruges til at udvikle fællesskabet – alt efter hvordan, man møder konflikten. Skab en kultur, der kan rumme konflikter og møde dem ærligt og åbent.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • De fleste medlemmer ved, hvad deres forening står for på banen og i sportshallerne. Men når I skal lede klubben nu og i fremtiden, skal I overveje, hvad der er foreningens styrker og svagheder. En SWOT-analyse står for Strenghts (styrker), Weaknesses (svagheder), Oppertunities (muligheder) og Threats (trusler). Styrker og svagheder er foreningens indre, mens muligheder og trusler findes i foreningens omgivelser.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • En interessent er en person, en gruppe af personer eller en organisation, som foreningen har en relation til. Foreningen er en vigtig brik i lokalsamfundet og kan med fordel indgå i forskellige samarbejder med andre foreninger, virksomheder, pressen, kommunen mv.
  Med dette redskab får I overblik over, hvem der er interessante samarbejdspartnere for jer, og I får prioriteret, hvor meget energi I skal bruge på de forskellige interessenter.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • En god start på en ny aktivitet kræver, at den er godt beskrevet, og at I har overblik over, hvad der skal til for at gennemføre den. Redskabet kan sikre, at I får fælles fodslag om aktivitetens mål og midler.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • For at have de ledere, som foreningen har brug for, lægger I en plan over, hvor længe hver leder kunne tænke sig at være med. 

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Dommere og officials er ofte helt afgørende for klubbens liv og medlemmernes aktiviteter. Det giver tryghed og overblik at afklare, hvor længe hver person vil være med som dommer eller official.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Klubbens daglige liv handler om trænernes og hjælpetrænernes indsatser. For at have de trænere og hjælpetrænere, der er brug for, laver I en plan over, hvor længe hver person vil være med.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • De fleste klubber har årsrytmer med faste opgaver på faste tidspunkter på året. Årsplanen giver overblik over rutinerne. Hvilke faste opgaver skal løses og hvornår? Hvem skal løse opgaverne?

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Mange projekter går i stå eller ender med at leve deres eget liv. Med nogle enkle værktøjer kan I bedre holde styr på, hvordan projektet går undervejs. Hvad skal der laves, hvornår og hvem er ansvarlig for det?  Skab overblik gennem en plan, der prioriterer de enkelte handlinger i projektet og gør det let at følge op på opgaverne.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.

 • Når en klub bliver ledet, er der en række lederfunktioner, der er behov for at få udfyldt. Men der er mange måder at lede på. ”Styrk lederne” giver inspiration til at se nærmere på de ledertyper, der sidder i bestyrelsen, udvalg mm. Værktøjet er inspireret af RAFI-modellen, hvor man arbejder med fire forskellige ledertyper.

  Hent en fil med den samlede værktøjskasse her.