Gå direkte til indhold

Guide til bæredygtige events

I idrætten har vi mulighed for at bidrage til at skabe en grønnere verden. Klimaet er under pres, og den globale opvarmning skal bremses. Der er brug for handling, og idrætten skal som alle andre brancher også tage ansvar, når det handler om at skabe en grønnere verden. Derfor har vi udarbejdet en guide til bæredygtige events.
Selvom idrætten ikke ’sviner’ meget i det store verdensbillede, så sætter især sportsevents aftryk på klimaet. Dét negative aftryk vil vi minimere i fremtiden. 
Vi vil altid afholde idrætsevents – lige fra det lokale stævne til det internatio-nale VM. Kravene til de store begivenheder og til jer som eventarrangører er evigt voksende, hvilket sætter klimadagsordenen under pres. I Danmark er vi gode til at skabe engagerende og flotte events, men vi kan altid blive endnu bedre.

Det er håbet, at vi med denne eventguide gør det nemmere for jer at planlæg-ge og afholde grønnere og mere bæredygtige sportsevents. Det er meningen, at guiden skal fungere som inspirationskilde til jeres kommende events. Den indeholder gode råd, idéer og konkrete cases om alt fra transport og udsmyk-ning til energiforsyning og samarbejdsaftaler. Hvert sportsevent og idræt har sine egne rammer og betingelser - så det er op til jer som arrangører at finde de grønne løsninger, der fungerer for jer. 

Vi kan og skal gøre det sammen - for vores fælles fremtid. 
 
Inspiration fra 'Grøn Sport - form fremtidens events'
 
I 2021 afholdt DIF Innovation Lab en challenge, som efterlyste gode idéer og løsninger der kunne hjælpe med at gøre fremtidens sportsevents grønnere. Syv finalister blev udvalgt og præsenterede deres grønne løsninger foran en kompetent jury ved finalen. Vinderes blev New Loop, men nedenfor kan I blive inspireret af alle syv finalister, der hver især bidrager til fremtidens bæredygtige events. 

 

Kleen Hub er genbrugsemballage til takeaway. Med Kleen Hub får I mulighed for at anvende metalkopper og metalbokse i mad- og drikkeboder til eventet. Kunder registrer sig i KleenHub-app’en og kan se de steder, hvor de kan få deres mad og drikke i de genanvendelige metalkopper, og hvor de kan aflevere dem igen. Al udlån af emballage registreres i app’enKunder låner emballagen i maks. 10 dage. Returneres der ikke inden de 10 dage er gået opkræves et gebyr.Dét er forskellen fra det pantsystem vi kender fra Dansk Retursystem,hvor panten betales med det samme. Når emballagen er returneret bliver den vasket og klargjort til næste kunde.

 

Ved at bruge denne løsning til eventet minimeres affaldsmængden ved forplejninghvilket reducerer C02-udslippet ved eventet.

 
 

Gripsign er en virksomhed med speciale i storprint. De har hele produktionen lokalt og har specialiseret sig i at lave bannere af tekstil af genanvendte PET-flasker. De anvender desuden vandbaseretblæk, fri for tungmetaller og opløsningsmidler. 

Virksomheden har udviklet et koncept for genanvendelse af hardware som f.eks. stænger til eksempelvis beachflag. De tilbyder at tilbage tage hardware ogcirkulerertil den næste kunde, som efter brug returnerer det til Gripsign, som opbevarer det inden det cirkuleres igen.På den måde bliver der ikke produceret unødige hardware som stænger. Hardware står for den største CO2-belastning ved venuedressing til events.

 

Gripsign tilbyder desuden at tage de brugte bannere retur og kan dermed sikre at de enten bliver genanvendt eller genbrugt som tasker eller lignende.Konceptet er endnu ikke udrullet med ønskes testet.

 

Se mere om Gripsign på https://gripsign.dk/

New loop er et retursystem for take away emballageDet er produceret i materialet PPsom er fødevarekontrolleretog som har termoeffekt.I øjeblikket har New Loop en termokop og en sushibakke i sortimentetet, men virksomheden har planerom flere emballageformer.

Med New Loop får I en mulighed for at bruge takeaway-emballagemed det klassiske retursystem som I kender fra Dansk Retursystem, hvor kunden får panten retur ved returnering.Emballagen indsamles og vaskes centralt- og derfor med minimalt vandforbrug -inden den sendes ud i system til forbrugeren.

Produktet taler ind i det udvidede produktansvar for emballage,som indføres fra 1. januar 2025, og emballagedirektivetsom skal mindske brugen af engangsplast.

Virksomheden er et andelsselskab med andelshaverne Prolog, OriginalCoffee, 7-eleven, Grød og LetzSushi.

Læs mere på https://thenewloop.dk/

RoosterAthletics er en digital platform og app til kommunikation af og afvikling af events. Med RosterAthletics er det muligt at afholde stævner geografisk spredt rundt i landet.RoosterAthletics platform er intuitiv at bruge og mindsker det administrative arbejde for de frivillige ved stævner.Platformen håndterer al automatisk opsætning og administration af stævner. Tilskuereog dem der følger med hjemmefra kan logge ind på app’en og følge med live resultaterne. 

RosterAthletics kan bruges som platform alene til at kommunikere resultatlister, starttider, program og anden kommunikation ved afvikling af et event. Det fjerner behovet for printet materiale og reducerer dermed CO2-udledningen.I foråret2021  blevapp’en blevet flittigt brugt af Sparta til afvikling af coronavenlige distribueret atletikstævner.

Læs mere om deres erfaringer og om RosterAtlhetics herhttps://www.rosterathletics.com/

 

Goodiepack er som navnet antyder oprindelig en digital Goodiebag, men i dag er det meget mere end det.

Det er jeres mulighed for at få jeres egen digitale platform til eventet til en langt lavere pris end en app.Med platformen eliminerer i alt printet materiale, billetter, deltagerlister, menukort, velkomstinfo, drinks- og madbilletter, sponsorreklamere osv. Herved reducerer I CO2-udledningen til print og bortskaffelse af materialetmarkant.

Men platformen er meget mere end det. I har også mulighed for at kommunikere tilbud og resultater direkte til jeres deltagere, som også har mulighed for at bestille og betale mad og drikkevarer via platformen.  Ved at deltagerne bestiller maden på forhånd, får I overblik over brug af råvarer og kan dermed minimere madspildet ved jeres event. 

Som eventarrangør tilføjeri selv indhold  platformen, og I kan vælge separate visninger til de forskellige målgrupper af frivillige, tilskuer og atleter.DGI har brugt Goodiepack til deres events i foråret 2021.

Læs mere på https://goodiepack.com/

GreenGHOST er en virksomhed,derskabersportstøj af genbrugsmaterialer, som har en bedre kvalitet end traditionelt produceret tøj. Tøjet er nemlig produceret af regenereret nylon,hvilket sker gennem et såkaldt ECONYL-regenereringssystemhvorder indsamles affald,såsom fiskenet (spøgelsesnet), støvskrot, tæpper og industriplast fra lossepladser og oceaner over hele verden. Affaldet sorteres derefter og rengøres for at genvinde hele nylon.ECONYL-nylon har potentialet til at blive genanvendt uendeligt uden nogensinde at miste sin kvalitet. Den høje kvalitet eret must for GreenGHOST, hvis mål er at undgå overproduktion af tøj -og samtidig bidragerindsamlingen af plastikaffaldtil at holde verdenshavene rene. 

Du kan læse mere om virksomheden https://greenghost.dk/

 
PurePosterlaver bæredygtige udendørs plakater og eventskilte, som kan bruges til diverse events.Virksomheden har en vision om at blive det grønneste trykkeri i verden. Deres plakater og skilte har en høj grad af genanvendelse og kan genanvendes 100% som pap. Hvis skilteneikke ender genbrugsspandenkan de komposteres i naturen. 
Som det kun andet trykkeri i verden harPurePostercertifikatet Cradle to Cradleder indeholder en række krav til materialeindholdet i produktionerne samt krav til materialegenbrug, vedvarende energi, vand og CSR-indsats. For at få C2C-certificifering Materialeindholdet skal dokumenteres ned til 100 ppm.   

Guiden er udarbejdet af et udvalg sammensat på tværs af kompetencer i DIF.
 

Download guide -Download mobilvenlig version