Et beskæftigelsesinitiativ for veteraner

Jobmatch

Jobmatch er en del af Veteran Match-konceptet og udgør en unik platform for at få ledige veteraner i beskæftigelse.
Jobmatch er en del af Veteran Match-konceptet og udgør en unik platform for at få ledige veteraner i beskæftigelse.

Jobmatch-indsatsen finder sted ude i klubberne, hvor ambitionen er et matche ledige veteraner med klubbernes erhvervsnetværk. Lokale veterankoordinatorer og konsulenter fra DIF Soldaterprojekt er bindeleddet, der sørger for at forbinde veteraner og virksomheder, når der er jobåbninger.

Match-processen mellem veteran og virksomhed har tidligere foregået på enkeltstående jobmatchevents, men denne model ændres i 2023 til et mere dynamisk og kontinuerligt samarbejde, hvor kontakten mellem virksomheder og veteraner skabes gennem klubben og kommunen på faste partnerskabsmøder – dét åbner op for flere matchmuligheder på et år i stedet for ét. Det øger sandsynligheden for at indfri interessen fra en virksomhed, der ønsker at ansætte en veteran – og omvendt

Sammen med DIF Soldaterprojekt kan klubberne desuden afvikle idrætsaktiviteter, der skal skabe en uformel stemning mellem veteraner og virksomheder og samtidig markere ambitionen om at hjælpe veteranerne mod en idrætsaktiv tilværelse i dagligdagen.

Noget som vi i Danmarks Idrætsforbund arbejder målrettet med via DIF Soldaterprojekt.

Resultater af Jobmatch

Siden 2020 har Veteran Match sammen med klubber og kommuner sikret at:

  • 180 veteraner har deltaget i jobmatch-events på sportsarenaer i store dele af Danmark .

  • 70 af disse veteraner er blevet matchet med en virksomhed, som de både under og efter jobmatch-dagene har haft konkret dialog med i forhold til at komme i beskæftigelse.

En indsatsmodel der skaber beskæftigelse

Jobmatch-initiativet er skabt via et tæt partnerskab mellem DIF, kommuner og professionelle sportsklubber. Derudover bidrager Veterancenteret med både viden og adgang til målgruppen. Nedenstående er en illustration over de aktører, der spiller sammen om at skabe resultater.

Kontakt os, hvis du vil høre mere