Et tilbud til kommunale borgere

Hjælp veteraner i job via idrætten

Veteran Match udgør en platform, hvor du som kommune kan indgå et tæt samarbejde med den professionelle idræt om at hjælpe lokale veteraner videre i tilværelsen.
Veteran Match udgør en platform, hvor du som kommune kan indgå et tæt samarbejde med den professionelle idræt om at hjælpe lokale veteraner videre i tilværelsen.

Veteran Match er et af DIF Soldaterprojekts store initiativer, som sigter mod dels at hjælpe ledige veteraner tilbage på arbejdsmarkedet og dels at anerkende og hylde de danske veteraner via hyldestkampe.

Initiativet udspringer af DIF Soldaterprojekts overordnede mission om at hjælpe fysisk og psykisk sårede veteraner tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv, men henvender sig til alle veteraner. 

Veteran Match favner over to selvstændige ben, man som kommune kan støtte op om og være en del af.  

  • Jobmatch, hvor kommunens jobsøgende veteraner matches med den lokale professionelle fodboldklubs erhvervsnetværk.
  • En særlig hyldest af danske veteraner  i forbindelse med det lokale professionelle fodbold-, håndbold- og/eller ishockeyhold fra 3F Superligaen, HTH Håndboldligaen, Metal Ligaen og Nordic Bet Ligaen.

Jobmatch-initiativet er skabt via et tæt samarbejde med kommuner og professionelle sportsklubber over hele landet. Denne model har skabt flotte resultater med deltagelse fra godt 170 veteraner siden pilotprojektet i Københavns Kommune i 2020. Med DIF som tovholder og overordnet koordinator stiller de enkelte kommuner og klubber jobkonsulenter, veterankoordinatorer, sponsorer og erhvervsnetværk til rådighed, og så matcher vi i fællesskab lokale ledige veteraner med klubbernes erhvervsnetværk med henblik på at skabe beskæftigelse.

Selve hyldestkampen(e) planlægges mellem DIF og den/de lokale klubber, men her kan kommune bakke op både økonomisk og ved at synliggøre begivenheden overfor borgerne - i særdeleshed veteranerne.

  

Værd at vide

Hvad kræver det at være med?

For at være med i beskæftigelsesindsatsen jobmatch skal der være et rekrutteringsgrundlag forstået på den måde, at der skal være et veteranmiljø, der gør det meningsfyldt at etablere et samarbejde.

DIF Soldaterprojekt rækker selv ud til de kommuner, hvor vi ved, der er et potentiale, men tøv ikke med at tage kontakt, hvis du er interesseret i at høre mere.

I forhold til at involvere sig i en kommunal hyldestkamp kræver det, at din kommune råder over et professionelt sportshold fra 3F Superliga, Metal Ligaen, HTH Herreligaen eller NordicBet Ligaen. 

Hvad får jeg som kommune ud af at være med?

Siden 2020 har vi hjulpet veteraner fra hele Danmark i beskæftigelsesforløb. Hvad enten det har været i praktikker, deltidsstillinger eller i fuldtidsjobs. En stor del af veteranerne har været psykisk skadede med traumer fra deres militære udsendelser. De har stået uden for arbejdsmarkedet og følt sig fortabt, men ved at få noget at stå op til, har de fået troen på tilværelsen tilbage. 

Derudover har vi hjulpet lokale virksomheder til at få god og kompetent arbejdskraft. Også fra ikke-skadede veteraner, der blot har brugt vores platform til at skabe kontakt til virksomheder, der har jagtet dygtige medarbejdere. 

Kan jeg som kommune nøjes med at samarbejde om en hyldestkamp?

Ja, Jobmatch og Match Day events (hyldestkampene) kører seperat - men under den samme overordnede paraply.

Jeg er interesseret, så hvad gør jeg nu?

Kontakt projektleder for Veteran Match, Britt Nyvang:
Tlf: 21943292, mail: bny@dif.dk

En indsatsmodel der skaber beskæftigelse

Jobmatch-initiativet er skabt via et tæt partnerskab mellem DIF, kommuner og professionelle sportsklubber. Derudover bidrager Veterancenteret med både viden og adgang til målgruppen. Nedenstående er en illustration over de aktører, der spiller sammen om at skabe resultater.