Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for DIF Soldaterprojekt

I vores privatlivspolitik fortæller vi kort, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvordan vi sikrer en forsvarlig og gennemsigtig behandling af dem.

Vi er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Danmarks Idrætsforbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby Strand
27 49 49 50
ROT@dif.dk

CVR-nr. 56808310

DIF Soldaterprojekt er et projektsamarbejde mellem Danmark Idrætsforbund og Forsvarsministeriet

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte saglige formål og kun ud fra berettigede legitime interesser i overensstemmelse med reglerne i forordning og national lov. 

Vores behandling af personoplysninger

Vi behandler bl.a. følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, CPR-nummer, oplysninger om helbred og idrætsoplysninger på personer impliceret i DIF Soldaterprojekt
 • Familiære relationer
 • Militære fortid
 • Indtagelse af forbudte stoffer, herunder i nogle tilfælde narkotiske stoffer
 • Brugertrafik på vores elektroniske medier
 • Billeder og videos af personer med tilknytning til DIF Soldaterprojekts aktiviteter

Vores almindelige rådgivnings- og konsulentvirksomhed over for veteraner og foreninger og andre interessenter er dækket af denne privatlivspolitik.

Hvor kommer oplysningerne fra

Som hovedregel får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde stammer oplysningerne fra tredjemand, f.eks. følgende samarbejdspartnere og myndigheder:

 • Dig
 • Specialforbund og deres foreninger.
 • Forsvarsministeriet
 • Behandlingssteder

Vores formål med behandling af personoplysningerne

Vores behandling af persondata sker til varetagelse af de opgaver, som DIF Soldaterprojekt er sat i verden for at udføre af Danmarks Idrætsforbund og Forsvarsministeriet.

Disse opgaver er bl.a.:

 • Udbyde idrætsaktiviteter til skadede veteraner samt pårørende.
 • Formidling af nyheder, information og rådgivning til DIF Soldaterprojekts deltagere.
 • Gennemførelse som databehandler af analyseaktiviteter til intern evaluering af DIF Soldaterprojekts arbejde med veteraner

Behandlingshjemmel

Vores behandling baseres på gældende regler om behandlingshjemmel, herunder på det samtykke som du har givet. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver oplysninger inden for organisationen til foreninger og specialforbund, når dette er relevant og efter aftale med dig

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og dermed forskellige opbevaringsperioder for personoplysninger, alt efter formålet med behandlingen. Vi sletter oplysningerne, når der ikke længere er et sagligt formål med at opbevare eller på anden måde behandle disse.

Nogle oplysninger behandler vi således kun i korte perioder, hvorefter de slettes, andre gemmer vi af dokumentationshensyn i længere perioder.

Vi behandler oplysninger af fortrolig eller følsom karakter i DIF Soldaterprojekt. Det sker med en række øgede sikkerhedsforanstaltninger tilknyttet, herunder kryptering og behandling af oplysningerne i lukkede miljøer, hvortil der kun er adgang for medarbejdere i DIF Soldaterprojekt.

Dine rettigheder

Du har efter reglerne en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

 • Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Ret til indsigt i egne personoplysninger
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet, i de tilfælde hvor reglerne foreskriver dette.
 • Ret til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling ikke er lovlig.

Revision af privatlivspolitikken

Vi vurderer løbende denne privatlivspolitik og ændrer den, når der er behov for det.

Kontakt en af projektmedarbejderne: