Mission, Vision & Værdier

Mission

DIF Soldaterprojekt understøtter rejsen fra militær til civil. DIF Soldaterprojekt skal med idræt som middel understøtte den enkelte veterans rehabilitering med fokus på at skabe sociale netværk og øget livsindhold for at undgå at fastholde veteranen i afhængighed af professionelle støttesystemer.

Vision

Vi ønsker, at vores lokale foreningsliv skal være det positive fællesskab og springbræt for de skadede veteraner i deres nærområde. Heri ligger et primært fokus på, at vores camps og Safe Zones er Danmarks bedste og primære idrætstilbud for målgruppen.

Værdier

DIF Soldaterprojekt har til formål at hjælpe danske skadede veteraner fra militær til civil. Det sker med udspring i nedenstående værdiord:

PASSION
Vi har hjertet med i alle beslutninger og handlinger. Vi brænder for mennesket i veteranen. Brænder for at skabe og formidle de bedste muligheder til flest mulige veteraner.

TRYGHED
Veteranen skal føle sig tryg i alt, hvad vi gør; I vores tilbud, vores måde at møde veteranen på og i vores selskab.

RECOVERY (HÅBET OM AT KOMME SIG)
Vi understøtter udvikling af ny mening og nyt formål i veteranernes liv gennem vores tilbud.

INKLUSION
Vi ønsker at rumme alle skadede veteraner, der har et ønske om at bruge det aktive idrætsfællesskab til at flytte sig.

RELATIONER
Ny læring forankres langt bedre gennem stærke og ligeværdige samarbejdsrelationer med både veteranerne og deres pårørende.

SAMARBEJDE
Vi ønsker at samarbejde så meget som muligt på tværs af aktører.

Kontakt en af projektmedarbejderne: