Hvordan

Satellitidræt

I visse boligområder er der ikke mange idrætsforeninger i den umiddelbare nærhed af boligområdet. Her kan det være oplagt at skabe en idrætssatellit i boligområdet med henblik på at møde børn og unge på deres hjemmebane.
I visse boligområder er der ikke mange idrætsforeninger i den umiddelbare nærhed af boligområdet. Her kan det være oplagt at skabe en idrætssatellit i boligområdet med henblik på at møde børn og unge på deres hjemmebane.

DIF get2sport samarbejder med helhedsplanerne, der er tæt på familierne, og som dermed er et vigtigt omdrejningspunkt i formidlingen af idrætstilbuddet. DIF get2sport har de seneste år afviklet foreningstilbud i udsatte boligområder i idrætsgrene som basketball, taekwondo, volleyball og fodbold.


Erfaringerne fra tidligere satellitidræts-indsatser er, at det i den grad har været med til at skabe interesse og glæde for mange børn og unge i boligområderne.

Konkret har det betydet, at flere børn og unge fra de udsatte boligområder efterfølgende er startet til foreningsidræt, hvor de har mødt de samme trænere, som de oplevede til satellitidræt, og dermed er der blevet skabt en tryghed i mødet med foreningsidrætten.