Grundfos Fonden - støtte til flygtninge

Grundfos Fonden har doneret fem millioner kroner til DIF get2sports arbejde med flygtninge. Anledningen til støtten er den store flygtningestrøm fra Ukraine, men midlerne er dedikeret til arbejdet med alle flygtninge.
Grundfos Fonden har doneret fem millioner kroner til DIF get2sports arbejde med flygtninge. Anledningen til støtten er den store flygtningestrøm fra Ukraine, men midlerne er dedikeret til arbejdet med alle flygtninge.

FLYGTNINGEPULJE

Læs om hvordan idrætsforeninger kan søge støtte til indsatsen over for flygtninge.

En del af de fem millioner kroner fra Grundfos Fonden er placeret i en flygtningepulje, som foreningerne kan søge. Foreningerne kan søge om støtte til kontingent, beklædning/udstyr, stævnedeltagelse, forældrearrangementer og sociale aktiviteter.

Projektleder for DIF get2sport, Kristina Lind Thrane, gør dog opmærksom på, at der er en begrænset mængde penge i puljen, og at det primært er foreninger, som oplever et større ryk ind af flygtninge, der bør søge puljen.

”Mange foreninger kan sagtens af egen drift håndtere, at der kommer nogle enkelte flygtninge, som vil dyrke idræt. Men der vil også være foreninger, der kommer til at opleve en større tilstrømning, eller der har lyst til at lave nogle særlige initiativer. Her er det vigtigt, at vi har mulighed for at hjælpe via puljen,” siger hun.

Desuden understreger hun, at der ikke kan søges om midler til et forventet antal flygtninge.  

"Der er stadig stor usikkerhed om, hvor mange ukrainske flygtninge, der kommer, og hvor de skal bo. Derfor kan man kun søge om støtte, når der er flygtninge, som er påbegyndt en aktivitet. På den måde sikrer vi, at pengene ikke bliver brugt i foreninger, hvor der mod forventning alligevel ikke kommer flygtninge."

Praktisk info:

Ansøgningsskemaet, der kan downloades nedenfor, skal udfyldes og sendes til Kristina Lind Thrane:
Adresse: DIF get2sport, Att.: Kristina Lind Thrane, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 20 2605 Brøndby

Eller man kan e-maile det udfyldte ansøgningsskema til Kristina Lind Thrane via adressen klt@dif.dk.

Nærmere oplysninger om puljen kan fås hos DIF get2sport-konsulenterne: Lars Kruse, tlf.: 2041 4181 (Sjælland og øerne), Preben Astrup, tlf.: 2041 4180 (Jylland og Fyn).

Puljen kan kun søges af foreninger, der er medlem af et specialforbund under DIF. Puljen retter sig ikke kun mod arbejdet med flygtninge fra Ukraine, men alle flygtninge. Hver torsdag vil ansøgningerne blive gennemgået.

Gode råd til foreninger, der modtager flygtninge

"Støtten fra Grundfos Fonden er helt afgørende. Den betyder, at vi straks kan gå i gang med at sikre, at også de ukrainske flygtninge og især børnene får et idræts-frirum i foreningerne i en ellers dybt traumatisk tid." Hans Natorp, formand for DIF

Fakta om Grundfos Fondens støtte

  • Fonden omtales også som Poul Due Jensens Fond

  • Stiftet i 1975 af Poul Due Jensen, manden der  skabte Grundfos. Fonden ejer 88 procent af aktionerne i Grundfos-koncernen.

  • Fonden støtter DIF get2sport med 5 millioner kroner

  • Ud over flygtningepuljen vil midlerne anvendt til aktivering af samarbejdet med kommunerne og til støtte til forskellige aktiviteter i sommerferien.

  • De fem millioner kroner er givet til arbejdet med alle flygtninge og ikke udelukkende ukrainske flygtninge.