De frivillige

Til kamp for venskab, respekt og sammenhold

 

Da Jens Erik Nybo Larsens søn ville starte til fodbold i Helsingør IF, manglede holdet en træner. Derfor trådte Jens til som træner og har været i klubben lige siden. Han kæmper for andre værdier end store ambitioner i en klub, der virkelig har fokus på at gøre en forskel for de udsatte i samfundet.

 

Selvom det er isnende koldt, kommer Jens Erik Nybo Larsen gående med et stort smil på læben. Allerede før han har sagt et eneste ord, stråler det ud af ham, at han har noget på hjerte.

 

Den oplevelse ændrer sig ikke, når Jens begynder at tale. Han er en dedikeret mand, der taler, indtil man standser ham. Det drejer sig ikke om, at han er uhøflig. Tværtimod. Det handler om, at han har et projekt, der er så vigtigt for ham, at han vil fortælle om det til alle, der vil høre.

 

Manglede en træner

Jens er 58 år og arbejder på Københavns Universitet i Helsingør som laboratoriekoordinator. Han har en baggrund som tekniker fra Aarhus Universitet, hvor han lavede ekspeditioner og feltarbejde rundt om i hele verden. Desuden har han læst biokemi og uddannet sig som dykker i Søværnet.

 

Og nå ja - så er han ungdomsformand i Helsingør IF, hvor han bruger en stor mængde af sin fritid.

 

”Jeg har selv spillet fodbold som ganske ung på højt niveau i Holbæk, indtil jeg fik en korsbåndsskade som 17-årig,” forklarer han.

 

Selvom interessen for fodbold startede tidligt hos ungdomsformanden, fulgte der efter skaden en del år, hvor fodbold ikke fyldte alverden i Jens’ liv. Men i 2009 begyndte hans egen søn at interessere sig for sporten. Der var dog ikke helt styr på sagerne i Helsingør IF på daværende tidspunkt.

 

”Der var ikke nogen træner, og det sejlede lidt. Så der gik jeg ind og sagde, at jeg godt kunne træne dem sammen med et par andre fædre, og senere har jeg taget lidt træneruddannelse. Jeg blev ungdomsformand ret hurtigt, fordi klubben godt kunne se, at der var noget struktur i de ting, jeg lavede,” lyder det fra ungdomsformanden.

 

Men det stopper ikke her for Jens. Han er desuden i bestyrelsen i Helsingør IF og har de sidste par år også været formand for DBU Sjællands Ungdomsudvalg.

"Vi træner vores børn og unge mennesker i at acceptere og respektere hinanden. Det handler om at finde ud af, at det er en styrke, at vi er forskellige"

Der skal være plads til alle

Selvom det er hundekoldt udenfor, er der lunt i det gamle klubhus i Helsingør. Udenfor glitrer sneen, hvor det nye stadion i Helsingør gjorde sit indtog for få år siden. Ungdomsformanden fortæller, at det var en heftig start for ham, da han først blev sat ind i, hvordan det rent faktisk stod til i klubben.

 

”Da jeg startede heroppe i 2008, var klubben i knæ. Det har været et langt, sejt træk. Der var et kaos af gæld, som der skulle styr på, som blandt andet stammede fra, at det kan være en stor udfordring for børnene at betale kontingent,” forklarer Jens.

 

Jens var sammen med resten af bestyrelsen med til at få styr på sagerne, så der i dag er helt anderledes ro over økonomien. Men det er stadig en udfordring at administrere, fordi klubben byder alle velkomne. Det betyder, at der er en del flygtninge i klubben, hvoraf nogle af dem måske ikke har været i Danmark særligt længe og dermed ikke kan dansk. Flere kommer fra en familie, hvor det er vanskeligt at finde penge til at betale kontingent i en fodboldklub. Derfor er der også en del, der er på de såkaldte fritidspas, hvor kommunen støtter det enkelte barn i forhold til betaling af kontingent.

 

”Vi har rigtig mange på fritidspas her i klubben. Der er dog også flere etniske danskere, der er på fritidspas. Det er ikke noget med, at vi spiller med lukkede flygtningehold eller på anden vis gør noget særligt. Vi forsøger bare at køre dem ind på samme vilkår som alle andre med den respekt og imødekommenhed, der skal til,” siger Jens. 

 

Der kan godt være nogle startvanskeligheder ved at byde alle velkomne, fordi der eksempelvis kan være en sprogbarriere. Men det er også en del af det arbejde, som Jens laver, for det vigtigste er, at der er plads til alle, og alle lærer at få respekt for hinanden, imens de dribler rundt på grønsværen.

 

”Vi træner vores børn og unge mennesker i at acceptere og respektere hinanden. Det handler om at finde ud af, at det er en styrke, at vi er forskellige. Vi har nogle med, som har flygtningebaggrund og er startet som børn, der nu spiller seniorfodbold. De er fuldt integreret på almindelige hold,” understreger han.

 

Det er ikke så vigtigt for klubben, at de har et bestemt antal medlemmer. Til gengæld er den respons, de får fra lokalområdet essentiel.

 

”Det er ikke et mål at vækste, og vi vil hellere kigge på de sociologiske parametre. Vi hører fra SSP, at vi får fjernet nogle fra deres register. Det er jo sådan noget, der betyder noget. Vi kender mange af børnene indgående, og vi hjælper dem videre, så godt vi kan,” lyder det fra ungdomsformanden.

 

Venskab og respekt frem for ambition

Det har været meget afgørende for Jens’ arbejde i klubben, at der skete nogle ændringer i forhold til de værdier, der var i klubben. Han mener, at hvis man som klub går ud og siger, at man vil en masse bestemte ting, så er det nødt til at være gennemarbejdet i alle dele af klubben.

 

”Foreningslivet er i høj grad præget af de folk, der er der. Vi gik ind og kiggede på, hvordan hele klubben så ud i forhold til de værdier, som vi gerne ville få ind i klubben, så det ikke kun var den årgang, jeg havde med at gøre, der gjorde det. Vi følte, at der var behov for at få en linje for alle hold om, hvordan man gør. Vi har siden forsøgt at efterleve det,” forklarer Jens.

 

Når Jens taler, er det tydeligt, at han taler med passion. Selvom han sidder rolig og tilbagelænet på en typisk træstol i det opvarmede klubhus, er det tydeligt, at han har en klar vision. Hans stemmeføring er rolig, men præcis når han sætter ord på værdierne i Helsingør IF.

 

”Det kommer tit til at handle om ambition og dedikation. Derfor spurgte jeg, om alle kunne stå inde for venskab, respekt, sammenhold og sjov. Det kunne alle godt stå inde for, så det er vores grundlæggende værdier. Det skal man kunne se på alle årgange,” siger han.

 

Jens er selv træner for U19-holdet, der for nylig i lighed med klubbens U17-hold har vundet medaljer til SM. Med på de to hold var der i alt fem drenge med flygtningebaggrund.

 

Get2Sport støtter op

Klubben er også blevet spurgt, om de ønsker at indgå i et samarbejde med DIF Get2Sport. Det har Jens og resten af bestyrelsen sagt ja til, da de mener, at samarbejdet støtter op omkring de ting, som Helsingør IF gør i forvejen.

 

”Grundtanken i Get2Sport er jo at understøtte frivilligheden, og vi kan simpelthen ikke trække flere ressourcer. Vi er simpelthen nødt til at have nogle midler, så vi ikke belaster de frivillige yderligere,” lyder det fra Jens. 

 

Fordi Helsingør IF gør mange ting i forvejen som eksempelvis afholdelse af Skills Camps, er det også vigtigt for klubben, at Get2Sport understøtter frem for at bestemme. En Skills Camp er en uddannelse over to dage, der kan have fokus på forskellige områder inden for fodbold.

 

”Get2Sport-tilgangen tiltaler mig meget. De kommer ikke og siger, at de gerne vil støtte, men så skal vi lave de her bestemte projekter. Der er lagt op til at understøtte de ting, vi laver i forvejen, og er det ret bredt defineret, hvad vi kan lave. Vi vil få nemmere ved at gøre det, som vi gør i forvejen gennem det her samarbejde med Get2Sport,” forklarer ungdomsformanden.

 

Eftersom Get2Sport har eksisteret i mange år, ser Jens også frem til at kunne trække på de erfaringer, som DIF har. Desuden har Jens et væld af idéer til, hvilke aktiviteter Helsingør IF skal sætte i gang. For nyligt afholdt de i samarbejde med DBU et dommerkursus, der blev afsluttet med en eksamen, hvorefter de nyudklækkede dommere skal ud og dømme nogle kampe, når der bliver åbnet for kampene igen.

 

”Vi vil gerne lave Skills Camps, men i stedet for at det blev en traditionel Skills Camps, så skulle der også noget uddannelse ind, som havde en appel til mange af de drenge, vi har. Det kunne man eksempelvis gøre ved at lægge et trænermodul ind i en Skills Camp. På den måde får de unge og får noget til deres CV. De får et stykke papir på, at de har uddannet sig, siger Jens og fortsætter: 

 

”Vi afholder fast DBU-fodboldskole hver sommer for alle, der har lyst og råd. Men vi vil gerne have yderligere camps, hvor alle kan komme. Vi vil bare gerne sætte så meget i gang som muligt,” understreger han.

 

Vil have pigerne med

Helsingør IF har fokuseret meget på, at alle er velkomne i klubben. Men der er fortsat en enkelt gruppe af personer, som klubben har haft meget svært ved at få fat i. De har nemlig ikke noget pigehold i børne- og ungdomsrækkerne. 

 

”Vi har stort fokus på at få pigerne med. Vi har ikke noget pigehold, men vi har et ungt damesenior-hold, der er i starten af 20’erne, som er genstartet hos os efter at have været hos os tidligere,” forklarer Jens.

 

Det har vist sig at være en sværere udfordring at få piger ind i klubben, end Jens måske først havde troet.

 

”Vi har prøvet et forløb, der hedder Hovedet, Kroppen, Klubben, der er et DBU-projekt, hvor man går ned i folkeskolen og laver nogle forløb, og så kommer man op i klubben. Der var 100 børn heroppe. Der havde vi aftalt med skolen, at vi skulle have fokus på pigerne for at fortælle dem, hvad fodbold kan. Det viste sig, at drengene var heroppe i forvejen. Pigerne gik til noget andet, eller også var der ikke nogen af deres veninder, der ville starte,” forklarer han.

 

Jens understreger dog, at klubben har nogle potentielle projekter i pipelinen, som kan sætte gang i tilførslen af piger til klubben. Indtil videre er de projekter dog hemmelige, så Jens kan ikke sige mere om den sag.

 

Helsingør IF vandt Socialprisen for 2019 blandt fodboldklubber i Danmark. Diplomet hænger i en sort ramme på den gule murstensvæg i klubben. Jens kigger anerkendende på diplomet og taler med en stolt stemme, da samtalen falder på prisen.

 

”Vi har ikke selv søgt prisen, men er blevet indstillet af andre. Vi er meget beærede, og det viser, at vi har været meget tydelige omkring, hvad det er, vi vil i klubben,” forklarer han.

 

Get2Sport er finansieret af satspuljemidler, TrygFonden, DIF samt støttet af Guldsmeden Hotels.