udgivelser

Lederrekruttering

Hæftet giver dig kendskab til forskellige metoder og værktøjer til rekruttering af ledere. Desuden giver hæftet idéer til fastholdelse og udvikling af nuværende ledere.
Hæftet giver dig kendskab til forskellige metoder og værktøjer til rekruttering af ledere. Desuden giver hæftet idéer til fastholdelse og udvikling af nuværende ledere.

Forfatter: Torben Bundgaard m.fl.
22 sider
30 kr. inkl. moms 

Dertil lægges porto samt et gebyr på 15,00 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com