udgivelser

Klubbens hjemmeside

Mange idrætsforeninger og klubber har allerede en hjemmeside, men ikke alle har overvejet, hvad de vil bruge hjemmesiden til. Derfor er det vigtigt, at klubbens bestyrelse kommer på banen.
Mange idrætsforeninger og klubber har allerede en hjemmeside, men ikke alle har overvejet, hvad de vil bruge hjemmesiden til. Derfor er det vigtigt, at klubbens bestyrelse kommer på banen.

En god og velfungerende hjemmeside tager sit udgangspunkt i, at bestyrelsen, som ansvarlig for klubbens ledelse, får defineret klubbens ambitionsniveau med hjemmesiden, herunder hvad den skal bruges til i det daglige klubarbejde.

Forfatter: Søren F. Jørgensen

23 sider
40 kr. inkl. moms

Dertil lægges porto samt et gebyr på 15,00 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com