udgivelser

Klubbens årsplan

En årsplan for klubben kan hjælpe til at få et overblik over hvilke opgaver der skal løses, hvornår og hvem der skal gøre det.
En årsplan for klubben kan hjælpe til at få et overblik over hvilke opgaver der skal løses, hvornår og hvem der skal gøre det.

Samtidig kan årsplanen give en række sidegevinster, f.eks. en beskrivelse af interne og eksterne rutiner, afsløre spidsbelastningsperioder, virke som informationsredskab og give overblik over ressourceforbrug.

Forfatter: Torben Bundgaard m.fl.
16 sider
27 kr. inkl. moms. Dertil lægges porto samt et gebyr på 15,00 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com