Udgivelser

Bliv synlig

Hæftet for klubbens PR-personer. Det giver et godt fundament for et effektivt PR-arbejde i klubben samt en række praktiske anvisninger i, hvordan man henvender sig til og arbejder med pressen og medierne.

Forfatter: Torben Bundgaard m.fl. 
35 sider 
40 kr. inkl. moms 

PR - light manual
16 sider
20 kr. ekskl. moms

Dertil lægges porto samt et gebyr på kr. 15,00 for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com

Download

Bliv synlig