udgivelser

Idræt for børn og unge

Enhver, der beskæftiger sig med træning af børn og unge, bør læse dette hæfte. Det er inddelt i 5 hovedområder:

  • Idrætspædagogik, herunder motivation og specialisering.
  • Idrætsmiljø, foreningens struktur og størrelse, foreningens/forældres forventninger og ambitioner, frafald m.m.
  • Børns udvikling med emner som fysisk, motorisk, intellektuel og social udvikling.
  • Træningsplanlægning dækker emner som leg, træningsformer og principper, træningseffekt og trænérbarhed.
  • Sikkerhed og ansvar, som omhandler såvel forældrenes, udøvernes og foreningens ansvarsområder samt forebyggelse af uheld.


NY REVIDERET UDGAVE 2021

Forfatter: Bjarne Andersen m.fl.
60 sider
75,00 kr. inkl. moms

Dertil lægges porto samt et gebyr på 15 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com