For dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.

Idrættens Trænerakademi

Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt, og vi udbyder den sammen med Team Danmark og vores forbund. Se her en grundig beskrivelse af uddannelsen, dens formål, pris m.m.
Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt, og vi udbyder den sammen med Team Danmark og vores forbund. Se her en grundig beskrivelse af uddannelsen, dens formål, pris m.m.

Hvornår udbydes uddannelse for sæsonen 2021/2022? 

Du starter uddannelsen den 6. december 2021 og har sidste undervisning 12. november 2022. Derefter udarbejdes en hovedopgave, der forventes afsluttet i medio 2023.

Uddannelsen er sammensat af en fælles del på ca. 260 timer, som afvikles på 10 undervisningsmoduler af to til fire dages varighed. Dertil kommer en specialforbundsdel, der afvikles i forlængelse af den fælles del.

Datoer for uddannelsen

Dato Blok 1 - Trænerrollen

Uge 49 Den 6.- 8. december 2021
Uge 2 Den 10.- 12. januar 2022
Uge 6 Den 7.- 9. februar 2022

Dato Blok 2 - Sportspsykologi

Uge 10 Den 7.- 9. marts 2022
Uge 14 Den 4.- 6. april 2022
Uge 19 Den 9.- 11. maj 2022

Dato Blok 3 - Træningslære

Uge 24 Den 14.- 15. juni 2022
Uge 33 Den 16.- 18. august 2022
Uge 37 Den 12.- 14. september 2022
uge 41 Den 10. - 12. oktober 2022

Tilmelding 

 • Du søger om optagelse via ansøgningsskemaet her. Ansøgningen skal du sende til dit specialforbund senest den 27. oktober 2021.
 • Når specialforbundet har behandlet din ansøgning, skal de senest sende en ansøgning med deres accept til DIF  den 3. november 2021.
 • Ansøgningen behandles og du vil efterfølgende få skriftlig besked om optagelse fra DIF Team Talent og Elite (ppe@dif.dk

Formål med uddannelsen

Uddannelsens formål er, at du kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.

 • Du bliver kvalificeret til at kunne indgå i talent- og elitearbejde på organisationsplan i såvel specialforbund som i Team Danmark.
 • Du får et uddannelsesforløb, der løfter dine kompetencer yderligere, så du bliver i stand til at udvikle dine udøvere, dig selv, din klub og dit forbund.
 • Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere trænerstil.

Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt.

Uddannelsen er opdelt i tre blokke

 1. Trænerrollen
 2. Sportspsykologi
 3. Talentudvikling samt træningslære.

Hver blok indeholder forskellige fagområder, og hver blok afsluttes med en prøve.

Hvor meget tid skal afsættes?

Udover undervisningen skal du påregne at bruge op mod 300 timer på forberedelse, hjemmearbejde, eksamener og opgaver. I tillæg til det skriftlige pensum kan der indgå andre undervisningsformer via nettet som en del af forberedelsen til undervisningen.

Hvad er målet med undervisningen?

Det er at kunne:

 • videreudvikle kompetencer i relation til trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære for derved at kunne forbedre talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.
 • skabe et akademisk afsæt, som sikres ved inddragelse af nyeste forskning og idrætsfaglig viden på højeste niveau på tværs af idrætsgrene.
 • omsætning af viden til egen praksis.
 • etablering af relationer (til øvrige trænere, DIF, Team Danmark mv.)

Hvad er adgangskravet? 

 • Du skal have bestået DIF’s Diplomtræneruddannelse eller tilsvarende relevante trænermæssige uddannelser i eget forbund. Aktuel pensumliste kan fremsendes, hvis du ønsker at se, om du har det, der skal til.
 • Det er en betingelse, at du under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi.
 • Det tilrådes, at du har en afsluttet en ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen ligesom dele af pensum er på engelsk, ligesom enkelte oplæg også kan være det.

Hvad koster det? 

DIF og Team Danmark yder økonomisk tilskud til uddannelsen, og derfor kan uddannelsen udbydes til kr. 35.000,-. Prisen er inkl. forplejning og litteratur. Specialforbundsdelen er ikke inkluderet i studieafgiften. 

Deltagerne afholder selv udgifter til rejse og overnatning i forbindelse med uddannelsen. 

Opkrævningen af studieafgiften vil ske via specialforbundet ca. en uge før opstart.
Kursusprisen tilbagebetales ikke, selvom du ikke skulle gennemføre uddannelsen eller må melde afbud kort tid inden uddannelsesstart.

Primære undervisere

Trænerrollen
Jakob Hansen, cand. scient i idræt og psykologi og har en European Masteruddannelse i sportspsykologi. Han er selvstændig Sports- og præstationspsykologisk konsulent og tidligere sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

Sportspsykologi og talentudvikling
Carsten Hvid Larsen, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, cand. Scient. Ph.D. idræt, med speciale i sportspsykologi og talentudvikling.

Træningslære:
Nikolai Baastrup Nordsborg, lektor Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet, cand. Scient. Ph.D. idræt.

Se også andre træneruddannelser i DIF

For mere information