Udgivelser

Hvorfor vælger de unge piger sporten fra?

Temahæftet opridser årsagerne til teenagepigers fravalg af foreningsidræt og giver konkrete bud på hvordan foreningsidrætten kan organiseres, så pigerne fortsætter i foreningen.
Temahæftet opridser årsagerne til teenagepigers fravalg af foreningsidræt og giver konkrete bud på hvordan foreningsidrætten kan organiseres, så pigerne fortsætter i foreningen.

Temahæftet er udarbejdet i forlængelse af bogen ”Gode idrætsmiljøer for piger – Indsigt, inspiration og redskaber til trænere ”, DIF 2018, Stephanie Y.M. Jensen og Søren Østergaard.

Serien består af tre hæfter: