Udgivelser

Gode idræts­miljøer for piger

Denne bog henvender sig til dig, der enten træner piger i foreningsidrætten eller på anden måde arbejder med unge piger, hvor sport er en del af hverdagen.
Denne bog henvender sig til dig, der enten træner piger i foreningsidrætten eller på anden måde arbejder med unge piger, hvor sport er en del af hverdagen.

Bogen ønsker at skabe indsigt i og forståelse for, hvordan hverdagslivet ser ud for de unge piger (i alderen 14-21 år), samt inspirere til, hvordan man ude i idrætsmiljøerne kan arbejde med nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at træne denne gruppe af udøvere. I bogen kan du bl.a. læse om:

  • Hvordan de unge piger får hverdagslivets mange arenaer (skole, sport, fritidsjob, venner, familie mv.) til at hænge sammen.

  • Hvordan man kan støtte pigerne i at håndtere, at det i nogle perioder kan være presset med sport, skole, familie osv.

  • Hvilken betydning sporten har for pigerne.

  • Hvordan man kan italesætte og hjælpe pigerne til at håndtere og give slip på den udbredte forestilling om, at alting altid skal være perfekt.

  • Derudover kan du få indblik i, hvad pigerne mener, at en god træner kan og gør, samt hvad de mener, der udgør et godt idrætsmiljø for piger.

For mere information

VIDEOER FRA GODE TRÆNINGSMILJØER FOR PIGER

I videoerne kan du se og  høre hvordan forskellige udfordringer i og med idrætten opleves og tackles af pigerne og deres trænere. 

Børn og unge

Evaluering og træningsmetoder

Se videoer
Børn og unge

Piger i idrætten

Se videoer